Sökning: "Kundinvolvering"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Kundinvolvering.

 1. 1. Spelbranschens nya verklighet. : En kvalitativ studie om spelbolags förmåga att differentiera sig på en generisk marknad.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Carl Asp; Martin Inaeus; Felix Norman; [2019]
  Nyckelord :Relationer; Varumärken; Värdeskapande; Spelbolag; Bonusar; Konkurrens; Segmentering; Sponsring; marknadskanaler och Differentiering.;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor: Studiens syfte är att klargöra vad som karaktäriserar spelbolagens förmedling av varumärken och relationsbyggande efter omregleringen. Utifrån syftet har vi formulerat fyra stycken forskningsfrågor som lyder; • Hur arbetar spelbolagen med sitt relationsbyggande gentemot kunder? • I vilken utsträckning spelar varumärket en roll, hur utmärker sig deras positionering? • Hur har bolagens möjligheter till att skapa differentierat värde förändrats? • Vad kännetecknar spelbolagens val av marknadskanaler? Metod: Forskningsmetoden vi har applicerat är en kvalitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Tjänsteutveckling i en kundägd affärsmiljö : En kvalitativ studie om hur kundens behov är grunden till Länsförsäkringars tjänsteutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Hallström; Jenna Martinez; [2019]
  Nyckelord :tjänster; tjänsteutveckling; kundinvolvering; kundbehov; engagemang; värdeskapande;

  Sammanfattning : Inom tjänsteutvecklingsforskningen har det traditionellt antagits att utvecklingsprocessen ska inspireras från produktutvecklingsprocessen. Möjligheten till företagets och kundens värdeskapande har därav begränsats. Tjänstens karaktärer betraktas som de faktorerna till att värdeskapandet bör ses på ett annorlunda sätt. LÄS MER

 3. 3. Digitala supporttjänster : En kvalitativ fallstudie om digitalisering av IT-support

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Martin Karlsson; Anton Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Business development; case study; customer involvement; digitization; IT; qualitative; self-service; support; Digitalisering; fallstudie; IT; kundinvolvering; kvalitativ; själv-service; support; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Studien ämnade att undersöka på vilket sätt kunder och supportanvändare ser på kundsupport. Hur verksamheter och organisationer skall gå till väga för att digitalisera sin IT-support på ett sådant vis att kunderna upplever supporterbjudandet som något användbart och värdefullt. LÄS MER

 4. 4. Kund- och användarinvolvering i utvärderingsprocessen : En utvärderingsmetod för gavelisolering till Yankee-cylindrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Marcus Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Yankee; Kundinvolvering; Användarinvolvering; Urval; Utvärdering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syftet var: att ta fram – med tjänstelogik och ett hållbarhetsperspektiv - en holistisk insamlingsmetod för urvalskriterier och en utvärdeingsmetod samt undersöka om det finns skillnader mellan kund- och producentkriterier. Teorierna i uppsatsen är hämtade ifrån klassisk produktutveckling i kombination med tjänsteforsking och framförallt tjänsteinnovation. LÄS MER

 5. 5. Hur kan vi stå till tjänst? : En kvalitativ studie om hur tjänster kan implementeras i ett energibolag.

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Nino Lagumdzija; Emmy Tang; [2018]
  Nyckelord :Tjänstefiering; organisation; energibolag; fordonsbransch; riskanalys; business model canvas; köpa in; göra själv; trygghetsavtal; kundinvolvering; samarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER