Sökning: "Maria Franzén"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Maria Franzén.

 1. 1. Matematik, lek och lärande i förskolan. : En kvalitativ studie av förskollärares syn på undervisning i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Catrin Olsson; Maria Franzén; [2018]
  Nyckelord :Mathematics; preschool teacher; teaching; play; Matematik; förskollärare; undervisning; lek;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur förskollärare förhåller sig till målinriktad undervisning av matematik för barn 3-5 år. De frågeställningar vi ville undersöka var förskollärares uppfattningar kring målinriktad matematisk undervisning, men även  vilka förutsättningar förskollärare uttrycker behövs för planerad undervisning och genomförande i matematik. LÄS MER

 2. 2. Does the e‐commerce development affect the warehouse and logistics market?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Binh Nguyen; Maria Kemkes; [2016]
  Nyckelord :E-­‐commerce; warehouse; logistics; third-­‐party logistics; E-­‐handel; lager; logistik; tredjepartslogistik;

  Sammanfattning :  “Property owners who start to understand the new demands from the e--‐commerce companies and start handling the risks it implies can probably have a lot to win.”Johan Franzén, CatenaThe e--‐commerce sector is growing rapidly as a result of the current digitalization,changing the society's day--‐to--‐day consuming patterns. LÄS MER

 3. 3. ”BAKOM SKOTTEN”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Francisco Ramirez Franzén; [2015-09-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av rättighetsskäl finns denna uppsats inte att ladda ner. Den kommer att läggas upp i fulltext januari 2016... LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan förändringar i fonders portföljsammansättning och prestation : Effekten av ett nytt aktivitetsmått

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Didner; Niklas Franzén; [2013]
  Nyckelord :Aktiv förvaltning; Aktivitetsgrad; Tracking Error; Active Share; Omsättningshastighet.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning är inte enig om aktivt förvaltade fonder presterar bättre eller sämre än index. Då hänsyn inte tas till olika nivåer av aktivitet tycks de flesta studier visa att aktiv förvaltning är en förlustaffär för fondsparare. LÄS MER

 5. 5. Matematik finns utomhus, den ska bara synliggöras : Ett utvecklingsarbete om hur lärare kan arbeta med matematik utomhus i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Franzén; Linda Kjellström; [2011]
  Nyckelord :flera sinnen; förskola; synliggöra matematik; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Målet med detta utvecklingsarbete var att ta reda på hur utomhuspedagogik kan synliggöra och aktivera flera sinnen och därmed gynna barns lärande och utveckling i matematik. Detta inom områdena god taluppfattning, god problemlösningsförmåga samt kommunikativ förmåga. LÄS MER