Sökning: "Marie Ottosson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Marie Ottosson.

 1. 1. Komplexitet i samverkan -En studie om specialpedagogens roll som en del av ett tvärprofessionellt team riktat mot förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Ottosson; Maia Appelfeldt; [2019]
  Nyckelord :organisation; profession; samverkan; specialpedagogens roll; specialpedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : *Sammanfattning/Abstract: Appelfeldt, Maia och Ottosson, Mia (2019). Komplexitet i samverkan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Made in Sweden? : En studie om trikåindustrin i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Clara Lind; Marie Ottosson; [2019]
  Nyckelord :Provenance; reshoring; sustainability; ethnocentric consumption; supply chain; knitting production; Proveniens; reshoring; hållbarhet; etnocentrisk konsumtion; värdekedja; trikåproduktion;

  Sammanfattning : Svenskarnas klädkonsumtion har nästan fördubblats under de 30 senaste åren. Den stora anledningen är att kläderna blivit allt billigare, eftersom majoriteten produceras i låglöneländer. Långa värdekedjor, bristande kvalitetskontroll och dåliga arbetsförhållanden är exempel på utmaningar som utlandsproduktion för med sig. LÄS MER

 3. 3. Vårdkvalitet ur patientens perspektiv : betydelsen av information, bemötande och delaktighet för personer med kol

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Lindman; Veronika Ottosson; [2016]
  Nyckelord :Quality of care; Asthma COPD nurse; COPD; Primary care; Elderly; Vårdkvalité; Astma-KOL sjuksköterska; KOL; Primärvård; äldre;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGKronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. KOL räknas som en avde kroniska sjukdomar där en stor del av vården bör ske inom primärvården. Studier visar att KOL på grund av underdiagnostik leder till sämre hälsa och livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Visualisering av basalcellscancer med Tissue Viability Imaging - ett icke-invasivt diagnostiskt alternativ

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Hälsouniversitetet

  Författare :Marie-Louise Ottosson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Basal cell carcinoma (BCC) is the most common non-melanoma skin cancer. It can be divided in different subtypes. The most common type is superficial and is most frequently occurring on the trunk and on the face. LÄS MER

 5. 5. Förslag på praktisk design hos en reaktoryta av en tumnagels storlek att använda i Senzimes biosensorsystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Marie Ottosson; Belinda Fridman; Emma Hansson; Simon Isaksson; Johan Petersson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kontinuerlig övervakning av patienters blodsocker under operationer och vård har visat sig givande men krångligt. Företaget Senzime i Uppsala har utvecklat ett instrument för att göra detta. LÄS MER