Sökning: "Nydiagnostiserad diabetes typ 2"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Nydiagnostiserad diabetes typ 2.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med nyupptäckt diabetes typ 2 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Alina Egerstad; Katarzyna Nordin; [2023]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Livsstilsförändringar; Nydiagnostiserad diabetes typ 2; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en av de stora folksjukdomarna i världen. Över 500 000 personer har diabetes i Sverige idag. Cirka 90 procent har typ 2-diabetes, dvs cirka 4-5 % av befolkningen i Sverige har diabetes typ 2.  Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelser av att leva med nyupptäckt diabetes typ 2. LÄS MER

 2. 2. De första månaderna i hemmet med en nydiagnostiserad katt med diabetes mellitus : djurägarens upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Rebecca Fonskov; Linda Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Diabetes mellitus; djursjukskötare; djurägarens upplevelser; förbättringsmöjligheter; katt; kommunikation; livsstilsförändringar; omvårdnad; relation;

  Sammanfattning : Katter över hela världen drabbas av diabetes mellitus (DM). En sjukdom som obehandlad ofta resulterar i en utdragen hyperglykemi vilket i sin tur kan leda till ett katabolt tillstånd med en metabol acidos, något som kan vara livshotande. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelse av diabetes typ 2 i dagliga livet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ayten Ercan; [2021]
  Nyckelord :Dagliga livet; Diabetes typ 2; Egenvård; Personer; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som kan drabba alla människor där orsakerna kan vara otillräcklig insulinproduktion eller nedsatt insulinkänslighet. I Sverige är ca 300 000 personer diagnostiserade med diabetes typ 2. Sjukdomen förekommer främst hos medelålders och äldre personer, men unga kan också drabbas. LÄS MER

 4. 4. Remission av typ 2 diabetes - Effekten av intensiva viktminskningsprogram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linda Jansson; Svanqvist Love; [2018-06-04]
  Nyckelord :remission; Diabetes Mellitus type 2; viktnedgång; kalorirestriktion; weight loss; calorie restriction;

  Sammanfattning : Titel: Remission av typ 2 diabetes - Effekten av intensiva viktminskningsprogram Författare: Linda Jansson och Love Svanqvist Handledare: Mette Axelsen Examinator: Frode Slinde Program: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2018-03-27 Bakgrund: Diabetes betraktas som en kronisk och invalidiserande sjukdom och är listad som nummer sex bland faktorer som leder till minskat antal år förlorade på grund av ohälsa, funktionsnedsättning eller för tidig död av World Health Organization. Flera studier har dock visat att personer med typ 2 diabetes kan uppnå remission med en livsstilsbehandling, inklusive viktminskning, om den initieras tidigt efter diagnosen. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av egenvård hos individer med diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Westerberg; [2015]
  Nyckelord :Diabetes type 2; Experiences; Self-care; Self-management; Barriers; Diabetes typ 2; Upplevelser; Egenvård; Hinder;

  Sammanfattning : Bakgrund:Diabetes typ 2 är en livslång sjukdom där egenvård har en stor betydelse för att undvika komplikationer. Sjuksköterskan har en betydande roll i egenvården och sjuksköterskan ska ha förmågan att vägleda samt ge stöd. LÄS MER