Sökning: "Oskar Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Oskar Gustavsson.

 1. 1. Direct Material Safety Stock Standard - A Study at IKEA Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Oskar Strömberg; Oscar Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Safety stock; safety time; safety stock under MRP; inventory control; Combining safety stock and safety time; decision support framework; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Direct Material Safety Stock Standard Authors: Oscar Gustavsson, Oskar Strömberg Supervisors: Gustaf Lilja, IKEA Industry Eva Berg, Division of Industrial management and logistics, Lund University Contribution: This thesis has been a complete elaboration between the two authors. Each author has been involved in every part of the process. LÄS MER

 2. 2. Magic Formula Investing and The Swedish Stock Market

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Strömberg; Oscar Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Magic Formula; Efficient Market Hypothesis; Fama and French three-factor model; CAPM; Swedish stock market; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to contribute to the existing research within the subject of the Magic Formula. The investment strategy will be tested on historical data for companies on the Stockholm stock exchange during the period 2007-04-01 to 2017-03-31. The return will be benchmarked against OMXS30 as an indicator of the market return. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av webbaserad applikation för SCA i Falkenberg

  M1-uppsats, ;

  Författare :Patrik Samuelsson; Oskar Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver utvecklingen av en webbaserad applikation för SCA i Falkenberg som är det första steget för att ersätta nuvarande lösning för DOM-rapporten.   DOM-rapporten är ett stort Excel dokument som innehåller mycket information och funktioner som används dagligen på företaget. LÄS MER

 4. 4. Simulering av kombinerade rundvirkestransporter och kartläggning av dess effekter på servicedimensioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Oskar Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :händelsestyrd simulering; kombinerade transporter; leveransprecision; ledtid; lager; virkesförsörjning; massaved; discrete event simulation; multimodal transport; delivery precision; lead times; stock; wood supply; pulpwood;

  Sammanfattning : Genom den rådande utvecklingen inom svensk rundvirkeförsörjning, som går mot större och färre produktionsanläggningar, blir medeltransportavståndet allt längre. Detta ökar behovet av järnvägstransporter av virke och förändrar därmed de andelar som bil- och järnvägstransporter utgör av den totala virkesförsörjningen. LÄS MER

 5. 5. Calculative devices: Accounting in its social context

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jesper Gustavsson; Oskar Vramsten; [2014]
  Nyckelord :Customer Accounting; Calculative devices; Total cost of ownership; Total value of ownership; Market-making;

  Sammanfattning : Customer accounting (CA) is associated with the financial measurement of customers (Lind & Strömsten, 2006). However the techniques have been criticized for not being involved in a dialogue with customers but instead "the customer is taken into account on terms determined by an accountant qua storyteller" (Roslender & Hart, 2010). LÄS MER