Sökning: "Patientlagen"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Patientlagen.

 1. 1. Regeringens bestämmelser om vaccinationsbevis - En juridisk analys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Berntsson; [2022-02-04]
  Nyckelord :Vaccinationsbevis; Smittskyddsåtgärd; Patientlagen; Covid-19-lagen; Begränsningsförordningen; Regeringsformen; Europakonventionen; EU-stadgan; Påtvingat kroppsligt ingrepp; Samtycke; Frivilligt samtycke;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet berör frågan om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. Författaren undersöker hur regeringens bestämmelser om krav på vaccinationsbevis för att få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förhåller sig till bland annat enskilda medborgares grundläggande fri- och rättigheter som följer av gällande rätt. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av delaktighet inom slutenpsykiatrin i Sverige : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Oskar Eriksson; Evelina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; upplevelser; patientperspektiv; psykiatri; Sverige;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Den psykiatriska vården har genom åren utvecklats. Under dessa år har även patientlagen införts som stärker patienters rätt till delaktighet. Patienter kan inom den psykiatriska slutenvården vårdas på frivillig grund eller genom tvångslagstiftning. LÄS MER

 3. 3. Personer med tidigare eller pågående substansbrukssyndrom upplevelser av bemötande i vården och deras åsikter om dess konsekvenser : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Clara Nilson sundin; Klara Blomqvist; [2022]
  Nyckelord :substance use disorder; experience; nurses; stigmatization; patient experience and substance dependence.;

  Sammanfattning : Introduction: Substance abuse syndrome is common in society. According to the Patient Act, each individual is always entitled to adapted care, according to maturity, age, experience, ethnicity and other individual aspects. LÄS MER

 4. 4. Barns delaktighet i den egna vården - en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alice Sandström; [2022]
  Nyckelord :barnets delaktighet; barnsjukvård; barnrättsperspektiv; medbestämmande; barnkonventionen; barnanpassad vård; barnets bästa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Patientlagen 4:3 artikulerar hälso- och sjukvårdens skyldighet att fastställa barnets inställning till den planerade vården och tillmäta den betydelse utifrån barnets ålder och mognad. Detta kräver att barnet görs delaktig i den egna vården, vilket fastställs i artikel 12 i barnkonventionen. LÄS MER

 5. 5. Fysiska och psykiska hälsoeffekter av information och utbildning hos patienter i samband med en planerad kranskärlsröntgen : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Carin Mullan; Annika Orrling; [2022]
  Nyckelord :Coronary angiography; Education; Health effects; Information; Patient; Hälsoeffekter; Information; Kranskärlsröntgen; Patient; Utbildning;

  Sammanfattning : Kardiovaskulär sjukdom är den dominerande folksjukdomen i världen och därför genomgår många personer en kranskärlsröntgen i diagnostiskt syfte. Att utredas för en sjukdom kan leda till både fysiska och psykiska reaktioner hos personer. LÄS MER