Sökning: "Psykoanalytisk tolkning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Psykoanalytisk tolkning.

 1. 1. A Psychoanalytic Interpretation : Jay Gatsby’s Id, Superego, Ego, and Core Issues

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Flavia Miranda O'Shea; [2019]
  Nyckelord :The Great Gatsby; psychoanalysis; psychoanalytic criticism; id ego superego; fear of abandonment; low self-esteem; insecure sense of self; Jay Gatsby;

  Sammanfattning : The present essay attempts a psychoanalytic interpretation of F. Scott Fitzgerald’s Jay Gatsby’s id, superego, ego, and core issues. The first stage of the paper offers an analysis of Gatsby’s id, superego and ego; and finds that the id largely rules his behaviour, with few instances where the ego takes control and manifests the superego. LÄS MER

 2. 2. "som en pinsam och förvirrad dröm föreföll honom hans lif" : En psykoanalytisk läsning av Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom med fokus på Martins relation till modern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Dellskog; [2012]
  Nyckelord :Hjalmar Söderberg; Martin Bircks ungdom; psykoanalys; oidipuskomplex;

  Sammanfattning : I min uppsats vill jag inbjuda till en alternativ tolkning av Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom (1901). Syftet med uppsatsen är att ge förståelse för Martin Bircks karaktär och handlande genom att belysa den centrala relationen mellan Martin och modern. LÄS MER

 3. 3. Interpreting The Denizens of The Hundred Acre Wood : Freudian & Lacanian psychoanalytical concepts in Winnie-The-Pooh

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Timothy Pettersson; [2009]
  Nyckelord :Winnie-the-Pooh; Sigmund Freud; Jacques Lacan; psychoanalytic literary criticism; Oedipus complex; psychoanalysis; psychoanalytic interpretation; literary criticism; Christopher Robin; unconscious; Nalle Puh; Sigmund Freud; Jacques Lacan; psykoanalys; litteraturteori; psykoanalytisk litteraturteori; oedipuskomplex;

  Sammanfattning : In this paper I have strived to provide a new view on a timeless classic of children’s literature, Winnie-The-Pooh. In psychoanalytic literary criticism concepts and theories of psychoanalysis is implemented while interpreting literature; in this paper, I have interpreted the novel incorporating concepts of the psychoanalytic schools of Sigmund Freud and Jacques Lacan while arguing that the denizens of the Hundred Acre Wood are manifestations of parts of the narrator’s unconscious. LÄS MER

 4. 4. Socioreligiösa orsaker till neurotiska ochdestruktiva beteende : en teoretisk uppsats om hur psykoanalysen kan vara väsentlig för religionssociologin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Thord Eriksson; [2007]
  Nyckelord :religionssociologi; neuroser; psykoanalys; psykoanalys och religion; psykoanalys och kultur; personlighet; Religious Studies and Theology; Religion och teologi; Psychology; Psykologi; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: Upplevelsen av ett neurotiskt beteende är ett psykologiskt fenomen och ofta är det den psykologiska vetenskapen som forskar inom ämnet. Vad som inte får förringas är att konstruktionen av neuros innefattar sociologiska och socialpsykologiska orsaker. LÄS MER

 5. 5. Aus dem Paradies zur Hölle. Drei Eintrittswege zu Celans Gedicht Eden.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Tyska

  Författare :Vera Petrovic Schön; [2006]
  Nyckelord :Celan; Paul; Eden; Werkimmanente Interpretation; Verkimmanent tolkning; Historisch-biographische Interpretation; Historisk-biografisk tolkning; Psychoanalytische Interpretation; Psykoanalytisk tolkning; Lacan; Jacques; Strukturelle Psychoanalyse; Strukturell psykoanalys; German literature; Tysk litteratur; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Paul Celan wurde früh als ein bedeutender Schriftsteller geschätzt, dem schon in den späten fünfziger Jahren Literaturpreise verliehen wurden. In diesem Aufsatz wird der Versuch gemacht, einige mögliche Lesungen der Celanschen Lyrik anhand eines seiner späten Gedichte, Eden, anzudeuten. LÄS MER