Sökning: "Religionsläromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Religionsläromedel.

 1. 1. En bild säger mer än tusen ord : En kvalitativ studie om bilders funktion i läromedel för religionsämnet på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Tysk; [2019]
  Nyckelord :religion; didaktik; pedagogik; läromedel; bilder;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie är utförd i syfte att undersöka hur bilder i religionsläromedel på gymnasiet kan påverka elevers religionsuppfattning. För att uppfylla syftet behandlas tre frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Vi och dem : Muslimer som de andra i svenska läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Dennis Ekstrand; [2017]
  Nyckelord :Religionskunskap; Religionsdidaktik; Religionsläromedel;

  Sammanfattning : Svenska läromedel i religionsämnet fokuserar ofta på Mohamed och koranen och sällan på hur religionen islam praktiseras av muslimer. Kvinnans roll är ofta nedtonad eller helt utsluten vilket bidrar till en distansering av religionen islam från den modernt sekulära grundsynen. LÄS MER

 3. 3. Orientalismens spår : Sökandet efter orientalistiska teman inom religionsläromedel på gymnasienivå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Simon Graae; [2015]
  Nyckelord :Orientalism; brukstextsanalys; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Are orientalist themes still present in textbooks, and if they are, how can we see them? This is the question I asked myself while writing this essay. To find an answer to the questions, I have analyzed several textbooks that are used in Swedish high schools. LÄS MER

 4. 4. ”Ett spöke går runt Europa- kommunismens spöke” : En studie av religionsläromedel med fokus på den marxistiska livsåskådningen mellan åren 1970 och 1991

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Felix Sahlström; [2015]
  Nyckelord :Marxism; Marx; Engels; religionskunskap; läroböcker; Lgy 70;

  Sammanfattning : In the late 20th century the Soviet Union collapsed and the eastern European countries were freed from the communist Russian oppression. However, during the Soviet period Marxism was a recurring life stance in the Swedish textbooks for religious education in the gymnasieskola. LÄS MER

 5. 5. Judendom och läromedel : En diskursanalys av läromedel i religionskunskap utgivna under åren 1980 - 2009

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Lovisa Sjölund; [2014]
  Nyckelord :judendom; Förintelsen; nazism; diskursanalys; judar; judisk historia; läromedel; läroböcker; Israel; religionsläromedel; religionsläroböcker;

  Sammanfattning : Judendom och läromedel är en producerande uppsats som undersöker om presentationen och synen på judar i religionsläromedel har förändrats under åren 1980 till 2009. Den har även som mål att se om judendomen har fått minskat utrymme i läroböckerna. LÄS MER