Sökning: "Sanna Stark"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Sanna Stark.

 1. 1. Är man någonsin för gammal för att synas i media? - En kvantitativ och kvalitativ studie av ålder och äldres representation i Göteborgs-Posten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sanna Stark; Philippa Fransson; [2020-02-13]
  Nyckelord :ålder; ålderism; representation; mångfald; age; ageism; representation; diversity;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine age and the representation of elderly in Gothenburg’s major local newspaper, Göteborgs-Posten. This is studied through quantitative and qualitative analyses of 14 editions of the newspaper (995 articles) in the spring of 2019 where factors such as age, gender, topic, and role played by the subject of the article were analyzed. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa i media : En kritisk diskursanalys av medias framställning av unga med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sanna Modin; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; youth; adolescent; media; critical discourse analysis; welfare; postmodernism; individualism; Psykisk ohälsa; ung; ungdom; media; kritisk diskursanalys; välfärd; postmodernism; individualism;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland unga ökar ständigt, tillsammans med de mediala debatterna kring ämnet. Media har en stark maktposition varför det är av vikt att kritiskt utforska massmedias framställning av det ökade folkhälsoproblemet. LÄS MER

 3. 3. SUICID SÄTTER SINA SPÅR- EN EMPIRISK KVALITATIV STUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER EFTER ATT EN PATIENT INOM PSYKIATRISK SLUTENVÅRD SUICIDERAT

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :SARA IVARSSON; SANNA LUND; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; sjuksköterskor; skuld; slutenvård; stöd; suicid; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att en patient suiciderar kan anses vara det mest allvarliga och svårhanterliga som kan hända inom psykiatrin. Eftersom psykisk ohälsa medför en stor suicidrisk kommer de flesta sjuksköterskor inom psykiatrisk slutenvård någon gång att uppleva att en patient suiciderar. LÄS MER

 4. 4. Perception of Characters in VR: How a character’s height affects the perception of that character

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Sanna Marklund; [2017]
  Nyckelord :Virtual Reality; VR; Perception; Height; Character;

  Sammanfattning : Virtual reality (VR) is gaining more interest as the technology develops. Today’s Head Mounted Displays enables the users to control the virtual environment (VE) by moving in the physical space. This interaction method usually means that users have their own height in the VE. LÄS MER

 5. 5. Förskolan Gröna Villan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sanna Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Kindergarten; Solna; Vasalund; Stockholm; trähus; ateljé; trädgård; lekplats;

  Sammanfattning : Kandidatprojekt vilket syftade till att rita en ny förskola i området Vasalund, i Solna strax norr om Stockholm. Den tomt som var aktuell låg vackert bland uppvuxna fruktträd och syrener bland 20-tals villlor i nyklassistisk karaktär med en dov färgskala och enkel symmerti. LÄS MER