Sökning: "Satisfaction with life"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade orden Satisfaction with life.

 1. 1. Examining Facebook Use, Self-compassion and its Interactions With Subjective Well-being

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Måns Andersson; [2019]
  Nyckelord :Social network services; Facebook; subjective well-being; self-compassion; sociala medier; Facebook; subjektivt välbefinnande; självmedlidande;

  Sammanfattning : The use of social network services (SNS) has exponentially grown especially among younger generations. Facebook (FB) use today constitutes a part of many university students’ everyday life. At the same time, research interest for self-compassion has grown tremendously. LÄS MER

 2. 2. Jag känner, reflekterar och agerar i samspel med omgivningen – En psykologisk förståelse av självupplevd autonomi testad på en grupp sydskånska pensionärer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Thomas Jost Auf Der Stroth; Linnea Hall; [2019]
  Nyckelord :autonomi; självskattningsformulär; psykologi; filosofi; psykoterapi; tanke – känsla – handling; livstillfredsställelse; äldre; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är både en teoretisk redogörelse för en psykologisk förståelse av autonomi och en pilotstudie på ett nytt självskattningsformulär för självupplevd autonomi.Författarna utvecklade en stipulativ definition av självupplevd autonomi utifrån filosofisk och psykologisk litteratur: En människa upplever sig som autonom i den grad hon anser sig 1) förmögen att reflektera kring sitt tänkande och sina impulser, 2) vara i kontakt med sina egna känslor och kunna relatera till andras upplevelser, samt 3) agera i enlighet med sin identitet och sina värderingar, i relation till den omgivning hon verkar i över tid. LÄS MER

 3. 3. A Self-Determination Theory Approach to Depressive Symptoms after Marriage: A Causal Model

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anahita Mehrpour; [2018-07-17]
  Nyckelord :Post-Marriage; Depressive Symptoms; Women; Basic Psychological Needs; Self-Determination;

  Sammanfattning : This study examined post marriage depressive symptoms as related to basic psychological needs satisfaction and frustration, as well as significant life stressors. The mediating roles of general purpose in life and marital self-efficacy were also examined. LÄS MER

 4. 4. Is it wrong to assume economic growth promotes well-being in society?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :John Norell; Anh Phung Duc; [2018-07-05]
  Nyckelord :Easterlin paradox; Subjective well-being; Happiness; Life satisfaction; Economic growth; Income inequality; Panel data; European Social Survey;

  Sammanfattning : Economic growth has for long been implicitly assumed to promote well-being in society, but lately scholars in the field of happiness research have raised critique towards this assumption. This paper investigate the relationship between economic growth and subjective well-being (SWB) in society, a topic that have risen in popularity over recent decades. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av rekryteringsannons för ansökningsbenägenhet - En studie av de faktorer som avgör ansökningsbenägenhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emma Eriksson; Michelle Häglund Nilsen; [2018-01-18]
  Nyckelord :Recruitment Advertisment; Self-esteem; Personality; Depression; Stress; Age Differences;

  Sammanfattning : This survey aims to study whether self-esteem, personality, life satisfaction,depression and stress affect the tendency of applying for a given service. This wasinvestigated in an experimental design through two fictional recruitmentadvertisments with different degrees of challenging formulation regarding thepersonal profile in the requirement specification. LÄS MER