Sökning: "Share knowledge"

Visar resultat 16 - 20 av 855 uppsatser innehållade orden Share knowledge.

 1. 16. Delningsekonomi på mellanstora städers villkor : Styrning och planering av delningsekonomi i Umeå

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jesper Kramers; [2019]
  Nyckelord :Sharing Economy; Urban Governance; Public-Commons Partnership;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how local administrations in mid-sized cities can govern and plan for the sharing economy. To explore this, a case study of Umeå municipality's work on the sharing economy is carried out. LÄS MER

 2. 17. Symtomutveckling hos vårdsökande barn och ungdomar med psykiatrisk problematik i Kronoberg : En tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Oliver Karlsson; Alexander Fransson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In national surveys of mental illness in Sweden in the group of children and adolescents, an increase in prevalence has been observed. To our knowledge there are no regional surveys in the area. LÄS MER

 3. 18. Gemensam krishantering – En mikrovärldsstudie om effekten av olika incitament

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Karl Borg; Joel Langborger; [2019]
  Nyckelord :Crisis management; collaboration; incentives; experience; decision making; MikroRisk; micro world and command Krishantering; samverkan; incitament; erfarenhet; beslutsfattande; samarbete; mikro värld och ledning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This paper aims to increase the knowledge on how decision making is impacted by different incentives and different levels of collaboration. Experiments were carried out in a micro world called MikroRisk in groups of three students each, where half of the groups had simple incentives and the other half had double incentives. LÄS MER

 4. 19. En episk kombo av teater och spel : Underhållning och immersion i spel utformade efter episka teaterprinciper

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Linnea Almlöf; Matilda Jalonen; [2019]
  Nyckelord :Games; Entertainment; Immersion; Epic Theatre; Spel; Underhållning; Immersion; Episk Teater;

  Sammanfattning : Vissa forskare påstår att det finns ett samband mellan underhållning och immersion. Den episka teatern ville att publiken skulle uppleva reflektion och underhållning men samtidigt vara distanserade från pjäsen. Studien ämnar utifrån detta undersöka hur underhållande och immersivt ett spel utformat efter episka teaterprinciper upplevs. LÄS MER

 5. 20. Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erik Lundin; Rebecka Johnell; [2019]
  Nyckelord :Coworking; framtidens kontor; flexibla kontor; kontorstrender; framtidens hyresgäster; fastighetsbolag; kontorslokaler; kontorsmarknad.; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagens kontorsmarknad och arbetssätt står inför en ständig förändring och utvecklas snabbare än någonsin. Faktorer som driver på denna utveckling är allt från omvärldens globalisering, urbanisering, digitalisering, nya ekonomier och framtida generationer. LÄS MER