Sökning: "subjectification"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet subjectification.

 1. 1. Historieämnets grammatik – Undervisningens syfte i en förändrad utbildningskonception

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Robin Eklånge; [2020-07-01]
  Nyckelord :’history instruction’ ’purpose’ ’educational conceptions’ ’functions of education’ ’curriculum’ ’history didactics’;

  Sammanfattning : This essay departs from the perception that in a Swedish context of educational policy, a change in the educational conception has occurred, from a democratic conception of education to an instrumental one. The purpose of the study is to explore how the purpose of the history subject can be understood in relation to this change. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskapslärares syn på politiskt deltagande -En intervjustudie om hur samhällskunskapslärare uppfattar undervisningsuppdraget kring politiskt deltagande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lana Bratan; [2020]
  Nyckelord :Political participation; definitions; social science teachers; qualification; socialization; subjectification;

  Sammanfattning : The object of the study is to examine how social science teachers, who lecture on different educational programs in Swedish upper secondary schools, defines and perceive to political participation. The applied method is qualitative interviews. LÄS MER

 3. 3. Anti-abortion legislation: What is the problem represented to be? : A critical policy analysis of the “heartbeat bills” in the United States.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Anna Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :anti-abortion legislation; fetal heartbeat; fetal rights; subjectification effects;

  Sammanfattning : Since the introduction of a new type of anti-abortion legislation in the United States which bans abortions after a fetal heartbeat can be detected, women’s options regarding abortion are being limited. How “problems” are represented or constituted in legislation shows that problems are time, place and context dependant. LÄS MER

 4. 4. För elevernas allsidiga utveckling : En policyanalys med fokus på utbildningsfunktioner i gymnasieskolans läroplan Gy 11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Karolina Back; [2020]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; gymnasieskolans syfte; utbildningsfunktioner; policyanalys; Gy 11;

  Sammanfattning : This study analyses the Swedish curriculum for upper-secondary school in relation to the three domains of educational purposes identified by Gert Biesta in the book Good Education in an Age of Measurement (2010), the three domains being qualification, socialisation and subjectification. The study analyses how the three domains are expressed within the curriculum and discusses how the results of the study relate to the schools overall purpose as well as its implications on the Swedish upper-secondary school education, in regard to students versatile education and growth. LÄS MER

 5. 5. ”Skulle du kunna härma min mun så jagvet hur den ser ut?” : En undersökning av subjektets tillblivelse i tecknandet av självporträtt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Linda Mazzi; [2020]
  Nyckelord :Self-portrait; pedagogy; subjectification; becoming; object-subject theme; Självporträtt; pedagogik; subjektifiering; tillblivelse; objekt-subjekt tema;

  Sammanfattning : I denna undersökning tittar jag närmre på arbetet med självporträtt i skolan, en återkommandeuppgift i alla åldrar, som upprepas efter givna mönster. Det kan uppstå känsliga situationer i arbetetmed självporträtt och i uppvisandet av dem under redovisningar. LÄS MER