Sökning: "Sjukdomsutbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Sjukdomsutbrott.

 1. 1. Erfarenheter av patientnära arbete under epidemier och utbrott av mycket smittsamma sjukdomar : En litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Roya Rahbar; [2021]
  Nyckelord :Communicable diseases; Disease outbreaks; Nurses; Qualitative research; Kvalitativ forskning; Sjukdomsutbrott; Sjuksköterskor; Smittsamma sjukdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smittsamma sjukdomar kan spridas på många sätt, och vissa sjukdomar har egenskapen att de sprids snabbt och orsakar sjukdomsutbrott. Vid utbrott av smittsamma sjukdomar behövs sjuksköterskor för att vårda patienter, ofta under ansträngande förhållanden. LÄS MER

 2. 2. Blue biotechnology : its role in the future of food

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Andrea Lundh; [2020]
  Nyckelord :Aquaculture; blue biotechnology; aquatic resources; SDG; sustainable development goals; blue growth; zero hunger; food security; agenda 2030;

  Sammanfattning : To provide healthy food and livelihoods to a growing population on Earth, while environmental issues becoming more adverse, as well as climate change becoming more critical, is one of today’s greatest challenges. By 2015 the United Nations come up with 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) to tackle global challenges as poverty, global hunger, climate resilience, population growth control, achieving food security, and promotion of sustainable agriculture. LÄS MER

 3. 3. Riskhantering i samband med pandemier : Analys utifrån COVID-19s påverkan på fallföretagets Supply Chain

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Amanda Jansson; Jennifer Andersson; [2020]
  Nyckelord :Supply Chain Management; pandemics; external disturbances; Risk Management; logistics; Supply Chain Management; pandemi; externa störningar; logistik; riskhantering;

  Sammanfattning : Increased economic growth and growing competition in the world market has led to an increased need for Supply Chain Management (SCM). SCM leads to a complex network between the parts in the entire flow chain and the complexity increases the vulnerability to external disturbances. LÄS MER

 4. 4. Hur patientsäkerhet påverkas av brist på skyddsutrustning : En integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emma Forss; Anders Palmblom; [2020]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Brist på skyddsutrustning; Ledarskap; Resurser; Kompetens; Integrerad litteraturöversikt; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Brist på skyddsutrustning har i historien uppkommit under perioder då stora sjukdomsutbrott har drabbat delar av världen och vården inte har haft resurser nog för att möta de krav som uppstått. Syfte: Att sammanställa kunskap om hur brist på skyddsutrustning inom vården kan påverka patientsäkerheten. LÄS MER

 5. 5. Koppling av influensapandemi och könsmogna stadiet i samband med depressiva och belastade ångestsymptom senare i livet hos den kvinnliga grekiska befolkningen : Finns det möjlighet att förebygga?

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Evangelia Pantazi; [2020]
  Nyckelord :H3N2; H1N1; pregnancy; depression; anxiety; H3N2; H1N1; graviditet; depression; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Influensa är ett stort folkhälsoproblem på grund av att den är det vanligaste globala smittsamma sjukdomsutbrott som leder till grava mentala och fysiska hälsobelastningar. Syfte: Vi undersökte kliniskt relevanta depressiva och belastade ångestsymptom i kvinnor i samband med förlossningen under två av 1900-talets influensapandemier, N2N2 och/eller H2N3 samt det könsmogna stadiet (mellan ålder vid menarke and ådler vid menopaus) där andra reproduktiva faktorer i den kvinnliga grekiska befolkningen beaktades. LÄS MER