Sökning: "The Brothers Lionheart"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden The Brothers Lionheart.

 1. 1. ’Life Has Become a Sickness That Only Death Can Heal’: Representations of Death in Astrid Lindgren’s Mio’s Kingdom and The Brothers Lionheart

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emelie Brandberg; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Death; Representation; Children s literature; Mio s Kingdom; The Brothers Lionheart;

  Sammanfattning : Astrid Lindgren is one of Sweden’s most beloved writers of all time and many of her works include many hard topics, such as for example death. It has not always been as common to include such difficult topics in children's literature as it is today. LÄS MER

 2. 2. I Nangilima kanske det är mer snö och is : En receptionsstudie av hur barn kan tolka Astrid Lindgrens film Bröderna Lejonhjärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Michaela Ricklund; Tova Rane; [2019]
  Nyckelord :Reception study; children; interpretation; metaphors; semiotics; narrative structure; receptionsstudie; Astrid Lindgren; Bröderna Lejonhjärta; barn; tolkning; metaforer; semiotik; narrativ struktur;

  Sammanfattning : In 1973 the famous Swedish children’s author Astrid Lindgren wrote the story about the brothers Lionheart. A story about the love between two brothers, bravery and death. Ever since, there have been a widely discussion whether the story is suitable for the young readers. LÄS MER

 3. 3. "Gråt inte mamma! Vi ses i Nangijala!" : Skildringar av döden i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta och Cecilia Davidssons Lill-Pär och jag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Juliane Eilers; [2017]
  Nyckelord :Children’s grief; grief processing; children’s litterature; death; grief; litterary analysis; Astrid Lindgren; Cecilia Davidsson; Barn i sorg; död; barnlitteratur; Astrid Lindgren; Cecilia Davidsson;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka, analysera och jämföra hur döden skildras i två skönlitterära barnböcker. Litteraturanalysen och tidigare forskning ska tydliggöra vilken vetenskaplig forskning som finns om hur barn förstår och bearbetar döden i olika åldrar och vilka konsekvenser, ansvarsområden och pedagogiska verktyg detta ålägger vårdnadshavare och skolan. LÄS MER

 4. 4. Ensamhet och hjärtan av sten : En studie om moralisk utveckling, etikundervisning och Astrid Lindgrens böcker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Strandh Josephine; [2016]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; Lawrence Kohlberg; moral development; teaching; identity; Astrid Lindgren; Lawrence Kohlberg; moralisk utveckling; undervisning; identitet;

  Sammanfattning : This is a study about the following of Astrid Lindgren’s books The Brothers Lionheart and Mio, my son. The purpose of this study is to find out how moral development according to Lawrence Kohlberg’s theory may apply to the books protagonists. I have used a hermeneutic method for the analysis of Lindgren’s books. LÄS MER