Sökning: "The role of the auditor"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade orden The role of the auditor.

 1. 1. CORONAPANDEMINS PÅVERKAN PÅ REVISORERS OBEROENDE

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Daniel Jäderklint; [2021]
  Nyckelord :Revisor; revisorers oberoende; vänskapshot; tidsaspekt; fortsatt drift; legitimitet; revision i krissituationer; Auditor; auditor independence; familiarity threat; time aspect; going concern; legitimacy; auditing during crises;

  Sammanfattning : Bakgrund: I slutet av 2019 upptäcktes coronaviruset vilket föranledde den pandemi vi befinner oss i än idag. Tidigare studier visar på att en kris likt coronapandemin kan innebära förändringar hos revisorers oberoende. LÄS MER

 2. 2. Revisorernas utbildning för att granska hållbarhetsrapporten : En kvalitativ studie om revisorernas utbildning och profession

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Dennis Ivar; Freddie Hjertberg; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability report; review; auditor; professional theory; education; knowledge; qualitative information; transparency; knowledge gap; credibility; Hållbarhet; hållbarhetsrapport; hållbarhetsredovisning; granskning; revisor; professionsteorin; utbildning; kunskap; kvalitativ information; transparens; kunskapsglapp; trovärdighet;

  Sammanfattning : Redovisning av hållbarhetsaspekter är ett verktyg som varit under utveckling en längre tid. Bådesamhället och intressenterna har börjat ställa krav på att företag måste ta sitt ansvar och visaupp hur de redovisar hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Myndigheternas syn på revisorns ansvar i att upptäcka bedrägerier Ur Ekobrottsmyndighetens och Skatteverkets perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Helan Brindar; Anita Franjicevic; [2021]
  Nyckelord :Expectation gap; Auditing; The role of the auditor; Fraud; Financial crime and Authorities.; Förväntningsgap; Revision; Revisorns roll; Bedrägerier; Ekonomisk brottslighet och Myndigheter.;

  Sammanfattning : Background: Previous research has shown that an expectation gap exists between the public and auditors. It has also shown that there is a strong link between the expectation gap and in detecting fraud. Like the public's expectations, there is an imbalance between the authorities and auditors' expectations of the auditor's role. LÄS MER

 4. 4. Anlita en revisor eller inte? : - Omständigheternas och förväntningarnas påverkan på valet av frivillig revision.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felicia Larsson; Maja Heurlin; [2021]
  Nyckelord :Frivillig revision; revisor; förväntningar; förväntningsgap; omständigheter;

  Sammanfattning : ABSTRACT Date: 2021-06-01 Level: Master thesis in Business Administration, 15 cr Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Maja Heurlin 95/04/20 Felicia Larsson 96/01/19 Title: Hire an auditor or not? - Circumstances and expectations influence on the choice of voluntary audit. Tutor: Peter Dahlin Keywords: Voluntary audit, auditor, expectations, expectation gap, circumstances Research questions:- What circumstances may affect the choice of voluntary audit? - How do the circumstances and the shareholders' expectations of the auditor and its audit affect their choice to undergo a voluntary audit or not? Purpose: The purpose of the study is to describe the circumstances that may exist and contribute with an understanding of how circumstances and expectations can affect the choice to undergo or refrain from auditing. LÄS MER

 5. 5. Valet av revision i aktiebolag utan revisionsplikt : Ur ett perspektiv av motivkretsar och ett dynamiskt perspektiv

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emelie Sernelin; Jennie Hansson; [2021]
  Nyckelord :Audit; Audit obligation; Small companies; The role of the auditor; The role of the auditor; Motive circles; Dynamic Perspective; Revision; Revisionsplikt; Små Aktiebolag; Revisionens Roll; Revisorns Roll; Motivkretsar; Dynamiskt Perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades i november 2010 i syfte attminska kostnader och förenkla administrationen för företagare. År 2017 fanns det cirka435 000 svenska aktiebolag som hade möjlighet att välja bort revision, varav enbart 85000 valde att bli reviderade. LÄS MER