Sökning: "Totalupplevelse"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Totalupplevelse.

 1. 1. Magasinets sköna, nya värld : Så förändras journalistiken i klivet från papper till surfplatta. En studie av Svenska Dagbladets Ipadmagasin Insikt

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Catarina Baldo Zagadou; [2012]
  Nyckelord :Framtid; innehåll; Insikt; Ipad; journalistik; magasin; plattform; lekfullhet;

  Sammanfattning : Medievanorna förändras fort. Dagens mediekonsument kräver medier med ett ”rikt” utbud, med rörliga bilderoch musik, ungefär som i den smarta mobilen. Och produkten ska vara möjlig att ta med sig överallt, för det är juvad den nya teknologin vant oss vid. Ipaden erbjuder just detta. LÄS MER

 2. 2. Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Shugla Farouq; Kumri Altunkaynak; [2010]
  Nyckelord :Colin Campbell; Livsstilar; Kulturella värden; Reklamanalys; Matreklam; Matkonsumtion; TV-reklam; Moderna samhället; Konsumtionssamhället; Totalupplevelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam Författare: Kumri Altunkaynak 850402, Shugla Farouq 850407. Handledare: Tobias Linne. Syfte: Vår avsikt med denna studie är att analysera matreklam i tv och de olika kulturella värden som dyker upp i matreklamen. LÄS MER