Sökning: "Totalupplevelse"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Totalupplevelse.

 1. 1. Magasinets sköna, nya värld : Så förändras journalistiken i klivet från papper till surfplatta. En studie av Svenska Dagbladets Ipadmagasin Insikt

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Catarina Baldo Zagadou; [2012]
  Nyckelord :Framtid; innehåll; Insikt; Ipad; journalistik; magasin; plattform; lekfullhet;

  Sammanfattning : Medievanorna förändras fort. Dagens mediekonsument kräver medier med ett ”rikt” utbud, med rörliga bilderoch musik, ungefär som i den smarta mobilen. Och produkten ska vara möjlig att ta med sig överallt, för det är juvad den nya teknologin vant oss vid. Ipaden erbjuder just detta. LÄS MER

 2. 2. Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Shugla Farouq; Kumri Altunkaynak; [2010]
  Nyckelord :Colin Campbell; Livsstilar; Kulturella värden; Reklamanalys; Matreklam; Matkonsumtion; TV-reklam; Moderna samhället; Konsumtionssamhället; Totalupplevelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Naturligt och traditionellt eller äventyr och hälsa? En studie av de kulturella värden som framhävs i dagens matreklam Författare: Kumri Altunkaynak 850402, Shugla Farouq 850407. Handledare: Tobias Linne. Syfte: Vår avsikt med denna studie är att analysera matreklam i tv och de olika kulturella värden som dyker upp i matreklamen. LÄS MER

 3. 3. Det moderna äventyrets lockelse : Motiv till köp av organiserade äventyrsresor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Lars Johansson; Göran Jägenstedt; [2006]
  Nyckelord :Bergsbestigning; Kundtillfredsställelse; Identitet; Socialkonstruktivism; Äventyr; Äventyrsresor;

  Sammanfattning : Inom resebranschen i Sverige finns idag ett antal aktörer vilka tillhandahåller organiserade äventyrsresor. Detta är en nisch som haft en stadig tillväxt och ett ständigt ökande utbud av tjänster och resor. LÄS MER

 4. 4. Förändring inom Polisen – : en fallstudie ur ett medarbetarperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Anna Cederholm; Johanna Levin; [2005]
  Nyckelord :work of change; change strategy; project; information; communication; participation; public sector; bureaucratic organization; Hans Andersson.; Förändringsarbete; förändringsstrategi; projekt; information; kommunikation; delaktighet; offentlig sektor; byråkratisk organisation; Hans Andersson.;

  Sammanfattning : Background: The Swedish Police authorities have accomplished several changes the last years. We have studied one of these changes, the co-ordination of two supporting functions, economy and staffadministration at the Police authorities in Östergötland, Jönköping, Södermanland and SKL (Swedish crime technical laboratory). LÄS MER