Sökning: "Urban Martinsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Urban Martinsson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av medicinering med centralstimulantia till vuxna personer med ADHD

  Magister-uppsats,

  Författare :Patrik Ahlberg; Urban Martinsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :ADHD; vuxna; centralstimulantia; sjuksköterskor; adults; stimulants; nurses;

  Sammanfattning : AbstractBackground: The prescription of stimulants to adults with ADHD has increased significantly in recent years in Sweden. The nurse plays an important role in nursing and monitoring pharmaceuticals to this category of patients. LÄS MER

 2. 2. Geotracking as an indicator of prime location

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Klara Martinsson; Lisa Olsson; [2020]
  Nyckelord :Footfall; Geodata; Hedonic model; Retail; Rent; Stockholm; CBD; Footfall; Geotracking; Hedonisk modell; Butiker; Hyra; Detaljhandel; Stockholm;

  Sammanfattning : In Sweden, there is practically free rental setting in the retail market. While there is an indirect tenancy regulation that protects the tenant, it does not prevent the establishment of market rents.Rent levels are generally highest in the central business district (CBD), following a rental pattern that confirms the monocentric urban model. LÄS MER

 3. 3. JUGENDARKITEKTUR I GÖTEBORG Regionalt och kosmopolitiskt i Göteborgs stadsrum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Christina Martinsson; [2018-10-05]
  Nyckelord :Art Nouveau; regionalism; cosmopolitanism; regional traits; capital city perspective;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2018, 180 hpGrundnivå2018:35.... LÄS MER

 4. 4. Barn i fysisk planering : en undersökning av barnperspektiv och barns perspektiv inom kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lydia Martinsson; Emma Öhrling; [2018]
  Nyckelord :barnperspektiv; barns perspektiv; dialog; fysisk planering; kommunal verksamhet;

  Sammanfattning : FN:s barnkonvention belyser barns rätt att höras i frågor som rör deras livsmiljö, trots detta får barn sällan sin röst hörd i planeringsprocesser som gäller den fysiska miljön. Vi planerare försöker i många fall utgå från ett barnperspektiv vid planering av barns utemiljö, vilket innebär att vi försöker se världen utifrån barnets synvinkel. LÄS MER

 5. 5. Är det långsiktigt ekonomiskt gynnsamt att rusta upp närområden i miljonprogram?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Isabella Adler; Klara Martinsson; [2018]
  Nyckelord :The Million Programme; Public good; Renewal; Market value; Social sustainability; Urban design.; Miljonprogram; Allmännytta; Ombyggnad; Marknadsvärde; Social hållbarhet; Stadsutformning.;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats har vi undersökt vår frågeställning ifall det är långsiktigt ekonomiskgynnsamt att rusta upp och renovera närområden i miljonprogram med utgångspunkt ifaktorer inom social hållbarhet. Detta har gjorts genom en kvalitativ analys baserad påintervjuer av fastighetsägare och byggbolag samt tidigare studier och teoretiskautgångspunkter. LÄS MER