Sökning: "Vårdpersonalens kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 512 uppsatser innehållade orden Vårdpersonalens kunskap.

 1. 1. PATIENTERS UPPLEVELSER AV ATT SMÄRTLINDRAS MED OPIOIDER VID KRONISK SMÄRTA OCH BEROENDE - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maja Jönsson; Victor Kruse; [2023-06-28]
  Nyckelord :Beroende; Förförståelse; Kronisk smärta; Opioider; Personcentrerad vård; Stigmatisering;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Kronisk smärta och beroende är problem på individ- och samhällsnivå nationellt och internationellt. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar är att bedöma och behandla patienters smärta samt att bilda förståelse och utveckla kunskap kring den enskilda patientens beroende. LÄS MER

 2. 2. Patientens kunskap om joniserande strålning och dess risker vid radiologiska undersökningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Natalia Marcinkowska; Tina Chamat; [2023-05-10]
  Nyckelord :Joniserande strålning; Kommunikation; Information; Patientens kunskap; Strålningsrisk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera röntgenundersökningar som använder joniserande strålning genomförs och blir alltmer vanligt. Joniserande strålning kan innebära och resultera i risker, vilket i sin tur kan skapa oro hos patienterna. LÄS MER

 3. 3. UPPLEVELSER AV SJUKHUSANSLUTNA NÄRSJUKVÅRDSTEAM HOS PATIENTER MED CANCERSJUKDOM - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tess Dahlström; Sofie Lenhult; [2023-03-15]
  Nyckelord :Cancersjukdom; Mobila team; Närsjukvårdsteam och Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: För patienter med cancersjukdom kan sjukdomen och behandlingen vara fysiskt och psykiskt påfrestande. Incidensen för cancersjukdom ökar samtidigt som prognosen vid cancer förbättras. Fler patienter med cancersjukdom kommer således leva längre med sin behandling, vilket ställer krav på sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Covid-19 pandemin förändrade förutsättningarna för debasala hygienrutinerna i primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jennifer Kulin; Maria Strömberg; [2023]
  Nyckelord :basic hygiene routines; Covid-19; district nurse; pandemic; primary health care; basala hygienrutiner; covid-19; distriktssköterska; pandemi; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Basala hygienrutiner är en av grundstenarna inom omvårdnad och brister inom följsamheten leder till ökad smittspridning och ohälsa. När världen drabbades av covid-19 pandemin i början av 2020 påverkades både vårdpersonalens arbetsmiljö och välbefinnande negativt. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av virtuell avslappning inom den rättspsykiatriska vården via VRelax  

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Bahtije Breznica; [2023]
  Nyckelord :VRelax; digital tools; Forensic Psychiatric Care; interview-based study; specialist nurse within Psychiatric Care; VRelax; digitala verktyg; rättspsykiatri; intervjustudie; specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den rättspsykiatriska vården är komplex och bygger på att patienterna vårdas under tvångslagar mot sin vilja och patienterna lider av en allvarlig psykisk störning. Den "inlåsta" känslan är ständigt närvarande, dels på grund av de tvångslagar som begränsar och inskränker deras "frihet", dels på grund av psykisk ohälsa. LÄS MER