Sökning: "VISA"

Visar resultat 11 - 15 av 6989 uppsatser innehållade ordet VISA.

 1. 11. Arbetsterapeuters erfarenheter och upplevelser av arbete inom företagshälsovård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lisa Hamnefors Nordgren; Anna-Maia Hackzell Strömberg; [2020]
  Nyckelord :arbetsterapi; företagshälsovård; arbetsrelaterad hälsa; arbetslivsinriktad rehabilitering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Occupational therapists can work in many different fields and one such field is occupational health care. Few occupational therapists however, work in the occupational health care and the amount of studies regarding their experiences of the field is very limited. LÄS MER

 2. 12. ”Vadå svenska kulturer?” - Sociologilärares erfarenheter av att undervisa om etnicitet och kultur i svensk gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elias Bergstrand; [2020]
  Nyckelord :etnicitet; gymnasiesociologi; kultur; lärare; läroplan; pedagogisk diskurs; sociologi; vithet;

  Sammanfattning : Genom kvalitativa intervjuer undersöker uppsatsen fyra sociologilärares erfarenheter av att undervisa om etnicitet och kultur inom ramen för sociologiämnet i svensk gymnasieskola. Syftet är att visa och diskutera hur de intervjuade lärarna uttolkar det centrala innehållet om kultur och etnicitet i sociologins kursplaner och att analysera hur de resonerar om att transformera detta innehåll till praktisk undervisning. LÄS MER

 3. 13. “Man lägger ihop en massa pusselbitar och så kommer det kanske ett blåmärke “ : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barn i omsorgssvikt.

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Melinda Wallstål; Desiree Palo; [2020]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; Omsorgssvikt; Utsatthet; Vanvård; Övergrepp.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att erövra kunskap utifrån pedagogers erfarenheter om vad som kan väcka misstanke att ett barn utsätts för omsorgssvikt samt hur arbetet vid en misstanke kan se ut. Våra forskningsfrågor sökte svar på hur pedagoger beskriver att de tar tillvara barns signaler vid misstanke om omsorgssvikt samt hur processen från misstanke om omsorgssvikt till orosanmälan kan se ut. LÄS MER

 4. 14. Natur i gatlampans sken : En ekokritisk analys av fyra historiska storstadsnoveller

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Alma Danielsson; [2020]
  Nyckelord :storstadslitteratur; ekokritik; urbanature; Balzac; Dickens; Wharton; Akutagawa;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ närläsning av fyra storstadsnoveller publicerade av förlaget Novellix år 2019. Uppsatsen undersöker den fysiska, upplevda och psykologiska naturnärvaron i Honoré de Balzacs, Charles Dickens, Edith Whartons och Ryunosuke Akutagawas noveller. LÄS MER

 5. 15. Differentierad läsundervisning : Läsutveckling för alla elever?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jonna Olsson; Johanna Mathisson; [2020]
  Nyckelord :Pedagogical differentiation; individualization; pedagogical inclusion; reading development.; Pedagogisk differentiering; individualisering; pedagogisk inkludering; läsutveckling.;

  Sammanfattning : Följande studie har som avsikt att belysa pedagogisk differentiering, pedagogisk inkludering, individualisering och läsundervisning samt desssamband. Avslutningsvis sammanförs begreppen för att visa hur de samspelar med varandra i ett sociokulturellt klassrum, där målet är att optimera elevernas läsutveckling. LÄS MER