Sökning: "analys av kristendom islam"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden analys av kristendom islam.

 1. 1. Att utveckla förståelse om religion : En kvantitativ innehållsanalys med fokus på läroböckers framställning av substantiell och funktionell förståelse av religion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christofer Olsson; Laura Matero; [2019]
  Nyckelord :religion; årskurs 4-6; läromedelsanalys; substantiell; funktionell; religionsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka, diskutera och problematisera i vilken utsträckning läroböcker i religionskunskap framställer substantiell och funktionell religionsförståelse om de fem världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. I tidigare forskning har kvalitativa undersökningar genomförts i stor utsträckning för att analysera hur religioner, såsom kristendom och islam, framställs i läroböcker. LÄS MER

 2. 2. Att lära känna dig själv, din granne och din grannes granne. : En kvalitativ studie om religionsundervisningen i den Kurdiska regionen i norra Irak

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Rojin Tamar; [2016]
  Nyckelord :Islam; religionsundervisning; Kurdistan; kristendom; yazidism; lärare; klassrum;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka en konfessionell religionsundervisning. Staten som undersökts är regionen Kurdistan i norra Irak. Religionslärare har intervjuats för att undersöka hur de resonerar kring religionsämnet, även observationer av hur lärarna undervisar i praktiken har utförts. LÄS MER

 3. 3. När Gud började skolan : En morfologisk idéanalys av Skolverkets styrdokument och de konfessionella friskolornas praktiska efterlevnad

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Juha Kilpi; Jonas Rådne; [2016]
  Nyckelord :Skola; konfessionell; religion; kristendom; islam; morfologi; jämställdhet; funktion; kunskapssyn; idéanalys; värdekonflikt; friskola; utbildning; sekularism; LGR!!; närområde.;

  Sammanfattning : De konfessionella friskolorna har de senaste åren varit ett hett diskuterat ämne med omfattande debatter och medial uppmärksamhet som följd. Kritiker har menat att skolorna bedriver en verksamhet som inte är förenlig med de värderingar det är avsett att skolan skall förmedla, medan försvarare har hävdat att skolorna är nödvändiga för att uppfylla kravet på religionsfrihet. LÄS MER

 4. 4. De Abrahamitiska kvinnorna : Kvinnans synlighet och frånvaro i läromedel inom ramen för ämneslärarutbildningen i religionsvetenskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2016]
  Nyckelord :Kvinnosyn religioner; kvinnor; kvinnor och män samt Abrahamitiska kvinnor;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör kvinnornas synlighet i läromedel inom ramen för den akademiska kursen Historien om Abrahams Gud där islam, judendom och kristendom berördes. Vi antar ett genusteoretiskt perspektiv för att belysa kvinnors synlighet och närvaro. LÄS MER

 5. 5. Vems religion? : En analys av hur islam och kristendom representeras i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Davidsson; [2015]
  Nyckelord :representation; dimension; gender; Islam; Christianity; educational text books; representation; dimension; genus; islam; kristendom; läroböcker;

  Sammanfattning : Klassrummen består idag av elever från olika kulturer och med olika religiösa bakgrunder. Eftersom alla elever har olika relationer till religion är det också svårt, för de lärare som undervisar i religionskunskap, att ge en rättvis bild av någons religion. LÄS MER