Sökning: "arbetskvalitet"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet arbetskvalitet.

 1. 1. Effektivare materialhantering från leveransmottagning till materialanvändning på en byggarbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Mattias Hallman; Mirwais Elham; [2017]
  Nyckelord :Material management; 5S; construction site plan; JIT; TPS; Muda; material deliveries; material storage; material transports; Lean; construction industry; Materialhantering; 5S; APD-plan; JIT; TPS; Muda; leveransmotagning; materiallagring; materialförflyttning; Lean; byggbranschen;

  Sammanfattning : Purpose: The problem with the construction industry is inefficient material handling that creates waste in form of unnecessary activities that do not increase the value of the product. The construction industry is accused of production delays, exceedance of budget and difficulties in having a high quality. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljö & Pension : Kan en bättre arbetsmiljö förlänga arbetslivslängden?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Ellinor Ivarsson; [2014]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; pension; arbetskvalitet; arbetsliv; fysisk; psykosocial; demografisk övergång;

  Sammanfattning : Sverige, och övriga Europa, står inför en demografisk omvandling som inte bör, eller kan, ignoreras. Den åldrande befolkningen, det senare inträdet på arbetsmarknaden och den minskade fertilititeten gör det högst aktuellt att hitta ett sätt att få den arbetande delen av befolkningen att stanna längre på arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Värdet av investering i kompetensutveckling : En fallstudie på GKN Aerospace Sweden AB, en högteknologisk tillverkningsindustri

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Mikaela Arvidsson; Frida Wilenius; [2014]
  Nyckelord :skills development; competence development; investment; value; calculation; revenue; knowledge management; intellectual capital; human capital samt accounting;

  Sammanfattning : Personalen är företagens viktigaste tillgång är ett vanligt förekommande uttryck och kompetens anses idag utgöra en förutsättning för goda resultat och framgång (Björklund & Holmqvist, 1999; Johansson & Johrén, 2011). Det kan dock vara svårt att konkretisera ökade kunskaper i samband med utbildning, vilket kräver en diskussion angående hur verksamheten och medarbetare påverkas. LÄS MER

 4. 4. Vad skulle kunna hjälpa ingenjörer i tillverkningsindustrin att utveckla sitt kommunikativa beteende?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Heléne Forsberg; [2013]
  Nyckelord :interpersonal communication; engineer; development; motivation;

  Sammanfattning : Ingenjörers arbete bygger ofta på teamarbete vilket ställer krav på deras förmåga till samarbete och kommunikation. Medvetenheten om kommunikationens betydelse för ingenjören och dennes arbetsprestation har framkommit i tidigare studier och även motivationens betydelse för förändrat beteende. LÄS MER

 5. 5. Arbetsstress och informationssystem : karakterisering av en arbetsplats ur ett uthållighetsperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :David Henriksson; Andreas Karlsson; [2005]
  Nyckelord :Stress; utbrändhet; intensitet; uthållighet; arbetskvalitet; arbetsmiljö; IT-system; Försäkringskassan.;

  Sammanfattning : Det talas om att utbrändhet är något som idag drabbar många i vårt land och att psykisk ohälsa är en vanlig orsak till långtidssjukskrivningar. Av denna anledning har vi funnit det intressant att undersöka vilka stressfaktorer som kan finnas i en modern organisation och, i egenskap av systemvetare, vilken roll informationssystem kan spela för uppkomsten av stress och utbrändhet. LÄS MER