Sökning: "bans"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet bans.

 1. 1. Work is where my bike is. Identifying windows of opportunity for bike commuting in the heart of Germany’s car industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Sandra Seethaler; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Science; Behaviour Analysis; Bike Communiting; Sustainable Mobility; Transport Planning; Germany; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Germany, country of diesel bans and postponed climate goals, the region of Baden-Württemberg, as the heart of the country’s car industry, faces especial challenges. Due to its highly car-oriented transport system and topographical structure, the region is notorious for some of the country’s worst air quality levels. LÄS MER

 2. 2. Det gröna guldet - En rättslig analys av vadhållningsmarknadens spelutbud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ask Stamm Forssblad; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; förvaltningsrätt; idrottsjuridik; matchfixning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vadhållningsutbudet på spelmarknaden är mångfacetterat. Det innefattar bland annat antalet gula kort och hörnor, måldifferensen med vilken ett lag ska vinna och resultatkombinationer som ackumulerar det totala oddset. För den som avser att manipulera en fotbollsmatch finns det således ett stort antal tillvägagångssätt. LÄS MER

 3. 3. Selective distribution systems and online platform bans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Melina Idolor; [2019]
  Nyckelord :konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Internet has over the past years significantly changed the way in which goods and services are distributed. E-commerce has made it possible for businesses to advertise and sell their goods to a wider range of consumers. LÄS MER

 4. 4. Klimatanpassa ditt dagvatten : hur gör man det mer attraktivt för företag att själva vilja ta hand om sitt dagvatten?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Eva Karlsson; Sofie Larsson; [2019]
  Nyckelord :dagvattenhantering; stormwater management; grönblå infrastruktur; regnbäddar; fördröjning; skyfall; hårdgjorda ytor; föroreningar; klimatanpassning; växtförslag till regnbäddar; inhemskt växtmaterial; infiltration; inspiration till öppna dagvattenlösningar;

  Sammanfattning : Dagvattenhantering är ett hett ämne år 2019. Återkommande problem som översvämningar och badförbud i samband med kraftigare skyfall är ett faktum. Många kommuners dagvattensystem är underdimensionerade, men att lägga ner större rör är orealistiskt. LÄS MER

 5. 5. Flyttningsförbud - en studie av gällande rätt med beaktande av Sveriges inkorporering av barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jessica Bergström; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; socialrätt; Flyttningsförbud i LVU; centrala principer inom den sociala barnavården; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar gällande rätt vad avser flyttningsförbud i 24 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmer om vård av unga, LVU. Flyttningsförbud är ett förbud för vårdnadshavarna att flytta hem sitt barn från ett familjehem. Det är en väldigt ingripande åtgärd i både barnens och föräldrarnas liv. LÄS MER