Sökning: "bedömningsprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet bedömningsprocesser.

 1. 1. Bedömning av kompetens i tekniska karriärspår : En fallstudie om hur föreställningar om kompetens, kompetensbedömning och karriär påverkar organisationers möjlighet att skapa inkludering och mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Caroline Bern; [2019]
  Nyckelord :career; competence; assessment of competence; processes of assessment; inclusion; diversity; karriär; kompetens; bedömning av kompetens; bedömningsprocesser; inkludering; mångfald;

  Sammanfattning : Att ha en mångfald av arbetskraft har idag blivit en viktig fråga för att kunna fånga in en mängd olika kompetenser, kunskaper och förmågor. Många företag uppmuntrar idag arbete med mångfald och inkludering eftersom de hävdar att de ökar kreativiteten och i utsträckningen vinsten för företaget. LÄS MER

 2. 2. "Vi gör ju bedömningar hela tiden…" : En studie av förskollärares uppdrag i bedömningsprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ida Byhlin; [2018]
  Nyckelord :preeschool; early childhood education; assessment; profession; förskola; bedömning; dokumentation; profession;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om bedömning och dokumentation i förskolan. Syftet är att problematisera frågor om bedömning i relation till förskollärarnas uppdrag i bedömningsprocesser. LÄS MER

 3. 3. När rättigheter kolliderar - En kvalitativ studie av socialnämnders bedömningar vid barnärenden med utgångspunkt i JO-beslut

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Höglund; Giulia Pino; [2017]
  Nyckelord :bedömning; rättigheter; socialt arbete; Justitieombudsmannen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det finns i nuläget många studier som handlar om socialsekreterares bedömningsprocesser gällande barnärenden, det finns dock inte tidigare forskning som har sin utgångspunkt i beslut från Justitieombudsmannen, JO. Det föreligger således skäl att uppmärksamma de utredningar som blir föremål för JO för att undersöka rättstillämpningen vid bedömningar inom socialnämnder i Sverige. LÄS MER

 4. 4. "Det är inte så jävla lätt liksom" : En kvalitativ studie om specialidrottstränares uppfattning om lärande och bedömning i ämnet

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johan Thelin; Anton Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Specialidrott; lärande; bedömning; Linde; Dewey; fotboll; NIU; tränare; specialidrott;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med vår studie är att undersöka tränares syn på lärande och bedömning i ämnet specialidrott och kurserna idrottsspecialisering 1, 2 & 3. Följande är de preciserade frågeställningarna: 1. LÄS MER

 5. 5. Matematiklärares arbete med bedömning för lärande på gymnasiet : - En hermeneutisk studie om matematiklärares arbetssätt med de fem nyckelstrategierna på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Gilerman; [2017]
  Nyckelord :Bedömning för lärande; BFL; formativ bedömning; formative assessment; assessment for;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur matematiklärare på gymnasiet arbetar med bedömning för lärande (BFL). Bedömning för lärande, som oftast också kallas formativ bedömning, handlar om att lärare på olika sätt använder sig av bedömningsprocesser i syfte att främja elevers lärandeutveckling. LÄS MER