Sökning: "blue community gardens"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden blue community gardens.

 1. 1. Vad är marina kolonilotter - och hur kan de kopplas till hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Angberg Björdén; Malin Hellström Krog; [2021-08-13]
  Nyckelord :Marina kolonilotter; havsodling; småskaligt vattenbruk; regenerativ havsodling; hållbar utveckling; blå tillväxt; kustzonplanering; marina resurser; socio-kulturella värden; blue community gardens; ocean farming; small scale aquaculture; regenerative ocean farming; sustainable development; blue growth; coastal planning; blue resources; socio-cultural values;

  Sammanfattning : Blue community gardens started out in Denmark ten years ago, as associations that cultivatemussels, oysters and algae. In Sweden the phenomenon is still relatively unknown. LÄS MER

 2. 2. “you can almost pretend you’re not in the city”. A discursive map of urban nature in Malmö.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Haikku Arosuo; [2020]
  Nyckelord :Malmö; urban nature; discursive mapping; social construction of nature; representations of nature; urban green space; urban blue space; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper departs from the notion that urban green and blue spaces provide health benefits by aiming to map other meanings of urban nature in Malmö. These meanings are explored from the perspectives of 1) how urban nature is defined by people in Malmö, 2) which functions urban nature is said to have, 3) what kinds of emotional connections to urban nature are presented, and 4) which kinds of values are attributed to urban nature. LÄS MER