Sökning: "ocean farming"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ocean farming.

 1. 1. Vad är marina kolonilotter - och hur kan de kopplas till hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Amanda Angberg Björdén; Malin Hellström Krog; [2021-08-13]
  Nyckelord :Marina kolonilotter; havsodling; småskaligt vattenbruk; regenerativ havsodling; hållbar utveckling; blå tillväxt; kustzonplanering; marina resurser; socio-kulturella värden; blue community gardens; ocean farming; small scale aquaculture; regenerative ocean farming; sustainable development; blue growth; coastal planning; blue resources; socio-cultural values;

  Sammanfattning : Blue community gardens started out in Denmark ten years ago, as associations that cultivatemussels, oysters and algae. In Sweden the phenomenon is still relatively unknown. LÄS MER

 2. 2. The livelihoods of female seaweed farmers : A study about women's experiences of old and new techniques of seaweed farming on Zanzibar, Tanzania.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Veronika Vestling; Viktoria Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Seaweed farming; SEA PoWer; women; gender; livelihoods; feminist political ecology; Zan-zibar; Tanzania; Africa;

  Sammanfattning : Seaweed has been hit hard by climate change around the world. The island of Zanzibar, which is the world’s third biggest exporter of seaweed, is one of the places where seaweed is affected. 80 percent of the seaweed farmers on Zanzibar are women who are directly affected by climate change since they are making a living from seaweed farming. LÄS MER

 3. 3. Modelling maize (Zea Mays L.) phenology seasonal forecast data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Tanyaradzwa Joy Nyarai Muswera; [2016]
  Nyckelord :Growing Degree Days GDD ; ECMWF System 4; Physical Geography and Ecosystem analysis; agriculture; maize phenology; GEM; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Agriculture is an essential economic activity which sustains the livelihood of millions of people around the world. Maize is one of the most grown, consumed and traded cereals in the world mostly because of its adaptability to varied environmental conditions. LÄS MER

 4. 4. Fiskförsörjning genom odling : Dess hållbarhet och framtid

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Sara Edvardsson; Hedvig Winther; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens globaliserade värld, samt genom urbaniseringen, har livsmedelsproduktionen i många fall upphört att ske i närhet till konsumenten. Detta har inneburit både ett minskat beroende av egen årlig skörd, då denna kan kompenseras av skörd från annat håll i världen, men också till komplexa frågor gällande bland annat etik och produktion av livsmedel som är i linje med den hållbara utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Opportunities for improved environmental sustainability of a wine producer in South Africa : natural resource management and climate change adaptation and mitigation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Ida Åslund; [2013]
  Nyckelord :wine production; erosion; carbon footprint; climate change mitigation; viticulture; Greenhouse Gas Emissions; soil conservation; life cycle analysis;

  Sammanfattning : South Africa has been among the top ten wine producing countries for at least 20 years. Even though the land under grapevines is decreasing globally it is still increasing in Africa. LÄS MER