Sökning: "bokanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet bokanalys.

 1. 1. Undervisning med hjälp av skönlitteratur : En studie om hur ett skönlitterärt verk kan användas praktiskt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Fredrik Weinmark; [2018]
  Nyckelord :Value base; book discussion; reading; literature teaching; Värdegrund; boksamtal; läsning; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Anledningen till valet av undersökningsområdet i denna studie grundar sig i mitt intresse för litteratur och betydelsen av läsning hos elever. Mitt syfte var att söka reda på hur en specifik slags skönlitterär form av bok kunde användas i undervisningen för att skapa läsintresse och behandla läroplanens värdegrundsdel. LÄS MER

 2. 2. Litteratur och genus i skolan : Hur genus framställs i två bilderböcker samt hur det kan användas i ett didaktiskt syfte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Marja Dannberg; [2017]
  Nyckelord :Gender; equality; children´s Literature; book analysis; Genus; jämställdhet; barnlitteratur; bokanalys.;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine how gender and equality is represented in children's books and how educators from a didactic perspective can work with children's literature as part of their work with value-based issues. The books used for this paper is Alfons och Milla (1985) written by Gunilla Bergström and Kalle med klänning (2008) written by Anette Skåhlberg. LÄS MER

 3. 3. Alfons+Milla=Sant : En studie om hur heteronormen reproduceras i två Alfonsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Caroline Korn; Jeanette Ellerstad; [2016]
  Nyckelord :children picture book; queer theory; book analysis; norms; sex; gender; sexuality; bilderbok; queerteori; bokanalys; normer; kön; genus; sexualitet;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate if and how the picture book about Alfons Åberg express gender stereotypes and sexuality, through its images and texts. That is because it is one of the most borrowed books in Swedish libraries and also there fore could be a book that is especially common i Swedish preschools. LÄS MER

 4. 4. En studie om hur ADHD/DAMP skildras i fem barnlitterära verk

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sevda Körhan; [2013]
  Nyckelord :adhd; damp; funktionshinder; bokanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out, explore and see how children with neuropsychiatric problems like ADHD/DAMP are portrayed and treated in five fictional children’s books written by writers who all are related to ADHD issues, except for one writer.I have done a text analysis performed on five children’s books which can be found in libraries in most of the libraries in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Genus i barnlitteratur : En studie med fokus på flickors och pojkars utrymme och egenskaper i barnboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Frida Johansson; Åsa Grönevik; [2011]
  Nyckelord :Gender; Children´s Literature; Librarian; Book analysis; Pedagogically tool; Genus; Barnlitteratur; Bibliotekarie; Bokanalys; Pedagogiskt redskap;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är främst att undersöka hur genus framställs i barnlitteratur samt fokusera på bibliotekariens roll i samband med utlåning av barnböcker till förskolan och vårdnadshavare. Som förskollärare ser vi boken som ett pedagogiskt redskap och som ett stöd i ett genusarbete. LÄS MER