Sökning: "byråkratisk etik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden byråkratisk etik.

 1. 1. Den gode byråkraten – Byråkratisk etik i en demokratisk stat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Kindberg; [2019]
  Nyckelord :byråkratisk etik; demokrati; värden; etisk beslutsanalys; rättfärdiga; polyarki; byråkrat; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis examines the problem of implementation which can arise within the separation of the Swedish parliament and the executive bureaucracies. The question is answered mainly with help from the values presented in Dahl’s theory of democracy (2002) and Lundquist’s theories of bureaucratic ethics (1988 & 1998) together with the Government Offices’ values for civil servants. LÄS MER

 2. 2. Hur tas moraliskt ansvar : En fråga om förtroende

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Patricia Wall; [2016]
  Nyckelord :Etik; ansvar; byråkrati; luftmakt; attackuppdrag;

  Sammanfattning : Moraliskt ansvarstagande vid användning av luftstridskrafter vid offensiva luftoperationer mot markmål har undersökts genom en kvalitativ textanalys. Försvarsmaktens doktriner, värdegrund, reglementen samt handbok för planering och ledning har undersökts genom en kvalitativ text- och innehållsanalys, för att belysa hur ansvar ges, regleras och möjliggörs att tas. LÄS MER

 3. 3. Moraliskt dilemma i informatörsrollen Hur man får sin egen moral att stämma med företagets etik

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Mittjas; [2004]
  Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur informatörer på kritiserade och ifrågasatta verksamheter får sin egen moral att stämma överens med sitt företags etik. Syftet är att undersöka hur moraliska dilemman i informatörsrollen hanteras. Detta visar vilken roll moralen har i det moderna samhället. LÄS MER