Sökning: "c uppsats medicin"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden c uppsats medicin.

 1. 1. Implementering av medicinsk yoga som en del i folkhälsoarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Caroline Hansson; [2015]
  Nyckelord :Medical yoga; Yoga; Diffusion of innovation; Social marketing theory; Implementation; Public Health; Healthcare; Medicinsk yoga; Yoga; Diffusion of innovation; Social marketing theory; Folkhälsoarbete; Implementering; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Abstract   Hansson, C. (2015). Implementation of medical yoga as part of public health work . Bachelor thesis in Public Health science. LÄS MER

 2. 2. Vad påverkar unga mäns sexuella risktagande och vårdsökningsbeteende?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Anette Lindfors; Aysegül Özcelik; [2009-09-10]
  Nyckelord :ungdomsmottagningar; genus; könsroller; sexuellt riskbeteende; unga män; adolescent health service; gender; gender roles; sexual risk behavior; young men;

  Sammanfattning : Folkhälsovetenskapligt program.... LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av attityder, upplevelser, insatser och kostnader för närstående till strokedrabbade

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Josefine Persson; [2009-06-23]
  Nyckelord :Stroke; informell vård; närstående; alternativkostnad; ersättningskostnad; Stroke; informal care; caregiver; opportunity cost; replacement cost;

  Sammanfattning : Folkhälsovetenskapligt program.... LÄS MER

 4. 4. Livskunskap - en lyckad utbildningsinsats?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Rebecca Törnqvist; [2009-06-16]
  Nyckelord :Livskunskap; hälsa; hälsofrämjande arbete; social och emotionell kompetens; livskunskap; health; health promotion settings; social and emotional competence;

  Sammanfattning : Folkhälsovetenskapligt program.... LÄS MER

 5. 5. Musikens effekter på hälsa och depression - ett folkhälsoperspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Sofia Johansson; [2008-10-02]
  Nyckelord :musik och hälsa; depression; folkhälsa; prevention; music and health; prevention; depression; public health;

  Sammanfattning : Folkhälsovetenskapligt program.... LÄS MER