Sökning: "csr ARBETE H M"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden csr ARBETE H M.

 1. 1. CSR och transparens: två verktyg för ökad köpbenägenhet? : En kvalitativfallstudie om grön konsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Bengtsson; Agnes Bäckström; [2018]
  Nyckelord :CSR; Transparency; Sustainability; Marketing communication; Willingness to buy; CSR; Transparens; Hållbarhet; Marknadskommunikation; Köpbenägenhet;

  Sammanfattning : CSR och transparens blir alltmer vanliga verktyg för företag för att kunna belysa konsumenter om deras ansvarstagande och hållbara arbete. För att dessa aktiviteter ska nå konsumenterna krävs en kommunikation från företaget. Som konsument kan det vara svårt att uppfatta informationen och tolka den som företaget önskar. LÄS MER

 2. 2. FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR : Enkätundersökning av konsumenternas åsikter mot H&Ms sociala ansvar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Douglas Olsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Responsbility; PR; Image; H M; Varumärke; SPSS;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att göra en kvantitativ undersökning av konsumenternas åsikt mot Corporate Social Responsbility med en avgränsning till modeföretaget H&M med målet är att kunna kartlägga en generaliserande åsikt bland konsumenterna. Till hjälp kommer det användas teorier om CSR, Public Relations och innebörden av Varumärket. LÄS MER

 3. 3. Socialt ansvarstagande : En studie kring arbete med CSR inom detaljhandeln ochhur media kritiskt granskar detta

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Amra Alagic; Emelie Anthonsen; [2017]
  Nyckelord :CSR; stakeholder; legitimacy; sustainability reports; CSI; media; CSR; intressenter; legitimitet; hållbarhetsredovisningar; CSI; media;

  Sammanfattning : Organisationers sociala ansvarstagande har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat, speciellt inom detaljhandeln. CSR-arbete har blivit viktigt för samhället vilket påverkar verksamheters arbete med detta. Således har även medierapporteringen beträffande deras sociala ansvarstagande ökat. LÄS MER

 4. 4. CSR från teori till praktik : En branschöverskridande komparativ analys av fyra svenska företa

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Jenny Mattsing; Katarina Wikman; [2016]
  Nyckelord :CSR; sustainability; cross-sectoral; strategic sustainability work; CSR; hållbarhet; branschöverskridande; strategiskt hållbarhetsarbete;

  Sammanfattning : Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att företagen har ett ansvar för den påverkan dess verksamhet har på samhället. Ansvaret består i att identifiera problemområden och frågor som berör företagets intressenter, d.v.s. LÄS MER

 5. 5. Vad kostar din tröja? : En studie om hur textilföretag kan styra och kontrollera sina leverantörer i etiska frågor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Diana Adolfsson; Kristin Pettersson; Dennis Sjögren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vad kostar din tröja? Datum: 2014-01-15 Författare: Diana Adolfsson, Kristin Pettersson, Dennis Sjögren Nivå: Kandidatuppsats i ekonomistyrning 15 hp Handledare: Petter Boye Examinator: Thomas Karlsson Problem och Syfte: Globalisering har idag medfört att produktion och andra processer inom företag har förlagts i olika länder runt om i världen. Svenska textilföretag gör inköp främst från Asien och oftast ägs inte fabrikerna av företagen utan de har sin produktion placerad hos olika leverantörer. LÄS MER