Sökning: "csr ARBETE H M"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden csr ARBETE H M.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning som manipulation? : En studie om legitimitet inom klädbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louice Nilsson; Felix Gunnervald; [2019]
  Nyckelord :CSR; legitimacy; sustainability reporting; social sustainability; garment industry; CSR; legitimitet; hållbarhetsredovisning; social hållbarhet; klädbranschen;

  Sammanfattning : Organisationer verkar i en värld med ständig övervakning och kontroll från omgivningens högt ställda normer och förväntningar. Företagens arbete med hållbar utveckling är inte längre en frivillighet om de ska överleva i den konkurrensinriktade och lätt utbytbara affärsmiljön. LÄS MER

 2. 2. CSR och transparens: två verktyg för ökad köpbenägenhet? : En kvalitativfallstudie om grön konsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Bengtsson; Agnes Bäckström; [2018]
  Nyckelord :CSR; Transparency; Sustainability; Marketing communication; Willingness to buy; CSR; Transparens; Hållbarhet; Marknadskommunikation; Köpbenägenhet;

  Sammanfattning : CSR och transparens blir alltmer vanliga verktyg för företag för att kunna belysa konsumenter om deras ansvarstagande och hållbara arbete. För att dessa aktiviteter ska nå konsumenterna krävs en kommunikation från företaget. Som konsument kan det vara svårt att uppfatta informationen och tolka den som företaget önskar. LÄS MER

 3. 3. FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR : Enkätundersökning av konsumenternas åsikter mot H&Ms sociala ansvar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Douglas Olsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Responsbility; PR; Image; H M; Varumärke; SPSS;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att göra en kvantitativ undersökning av konsumenternas åsikt mot Corporate Social Responsbility med en avgränsning till modeföretaget H&M med målet är att kunna kartlägga en generaliserande åsikt bland konsumenterna. Till hjälp kommer det användas teorier om CSR, Public Relations och innebörden av Varumärket. LÄS MER

 4. 4. Socialt ansvarstagande : En studie kring arbete med CSR inom detaljhandeln ochhur media kritiskt granskar detta

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Amra Alagic; Emelie Anthonsen; [2017]
  Nyckelord :CSR; stakeholder; legitimacy; sustainability reports; CSI; media; CSR; intressenter; legitimitet; hållbarhetsredovisningar; CSI; media;

  Sammanfattning : Organisationers sociala ansvarstagande har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat, speciellt inom detaljhandeln. CSR-arbete har blivit viktigt för samhället vilket påverkar verksamheters arbete med detta. Således har även medierapporteringen beträffande deras sociala ansvarstagande ökat. LÄS MER

 5. 5. CSR från teori till praktik : En branschöverskridande komparativ analys av fyra svenska företa

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Jenny Mattsing; Katarina Wikman; [2016]
  Nyckelord :CSR; sustainability; cross-sectoral; strategic sustainability work; CSR; hållbarhet; branschöverskridande; strategiskt hållbarhetsarbete;

  Sammanfattning : Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) innebär att företagen har ett ansvar för den påverkan dess verksamhet har på samhället. Ansvaret består i att identifiera problemområden och frågor som berör företagets intressenter, d.v.s. LÄS MER