Sökning: "direct feedback"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden direct feedback.

 1. 1. Digitaliseringens effekt på arbetssätt och förtroende inom banksektorn - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Oscar Gustin; Reza Nematbakhsh; [2020]
  Nyckelord :qualitative study; digitalization; bank; trust; risk and uncertainty; kvalitativ studie; digitalisering; banksektorn; förtroende; risk och osäkerhet;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som grundas i ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Syftet med denna studie är att analysera hur arbetssätt har förändrats och hur medarbetare inom banksektorn ser på digitaliseringens påverkan på kundernas förtroende samt hur risk och osäkerhet spelar in som en faktor i detta. LÄS MER

 2. 2. Integrerade valideringsverktyg i webbläsaren : En studie om dess effekt hos människor som lär sig grunderna i HTML

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Johan Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :HTML; nybörjare; validering; valideringsfeedback; integrerat valideringsverktyg; webbteknik.;

  Sammanfattning : I denna uppsats redovisas vilken effekt ett integrerat valideringsverktyg har på inlärningen hos personer som lär sig grunderna i HTML. Tidigare forskning har kartlagt att studenter som är nybörjare inom området ofta får valideringsfel under tiden de arbetar med sina studier och har även valideringsfel i inlämnade uppgifter. LÄS MER

 3. 3. Formativ återkoppling i matematikundervisningen i årskurs 4–6 : En undersökning om lärarnas återkoppling

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniela Rizzo Enqvist; [2019]
  Nyckelord :Formative feedback; summative feedback;

  Sammanfattning : Recent research has shown that summative feedback has a negative effect on pupils’ learning, because the feedback given lacks information sufficient to pupils. This compared to formative feedback which has shown positive results on pupils learning (William 2019). LÄS MER

 4. 4. Codeswitching in the Swedish EFL classroom : A comparative study of teachers’ views and practices regarding first language use and related guidelines

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Rickard Nilsson; [2019]
  Nyckelord :codeswitching; EFL classroom; teachers’ beliefs; teachers’ practices; national guidelines; kodbyte; engelskundervisning; lärares tro; lärares bruk; nationella styrdokument;

  Sammanfattning : In this qualitative case study, the beliefs and practices regarding codeswitching in the EFL classroom are compared between selected teachers of English in upper-secondary and compulsory school (school years 7-9) from Sweden. Through semi-structured interview questions, the data were collected from six teachers from each of the respective levels of education. LÄS MER

 5. 5. Direktfeedback för att uppmuntra till hållbar matkonsumtion

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oliver Shin; Emil Clemedson; [2019]
  Nyckelord :Matutsläpp; Koldioxidutsläpp; Livsmedel; Ekofeedback; Direktfeedback; Digital beteendeförändring.;

  Sammanfattning : Globala utsläpp av växthusgaser blir ett allt mer allvarligt hinder för att uppnå stabilitet i miljön. Bland andra problem som transport och avskogning utmärker sig livsmedelsproduktion som en stor del av de totala utsläppet. I detta examensarbete presenteras resultaten av en miljöåterkopplingsstudie i samband med livsmedelsinköp. LÄS MER