Sökning: "dokumentär analys"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden dokumentär analys.

 1. 1. Det okonventionella offret - En tematisk analys av SVT:s dokumentär Josefin Nilsson - älska mig för den jag är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Rebecka Drake; Klara Zellman; [2019-07-01]
  Nyckelord :Offer; förövare; tystnadskultur; framing;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att med en tematisk analys undersöka SVT:s dokumentär Josefin Nilsson - älska mig för den jag är. Studien fokuserar främst på hur aktörerna porträtteras och eventuellt skuldbeläggs, samt hur våldet framställs. LÄS MER

 2. 2. True-crimeserier - att skapa spänning i sökandet eftersanningen. : En analys på funktionen av berättarkomponenter och struktur i Netflixdokumentärserie The Keepers (2017)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Anette Lindmark; Anna Zetterlund; [2018]
  Nyckelord :The Keepers; true-crime; berättarkomponenter; seriestruktur; dramaturgi; filmatiseringar; animeringar; modus; dokumentär; serie; Netflix;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka berättarkomponenter som skaparna av The Keepers använder i serien, hur de fungerar tillsammans och hur de möjliggör ett långt dokumentärt berättande. För att komma fram till ett resultat har vi gjort en narrativ analys och en visuell narrativ analys med hjälp av teorier som diskuterar filmatiseringar, animationer, modus och dramaturgi. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av arbetssätt gällande överlämning av bostäder till förvaltning på Riksbyggen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Johanna Persson; [2017]
  Nyckelord :facility management; improvement; new production; process; project; project handover; quality development; Riksbyggen.; förbättringar; förvaltning; kvalitetsutveckling; nyproduktion; process; projekt; Riksbyggen; överlämning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge förslag på hur Affärsområde Bostad på Riksbyggen kan förbättra överlämning av nyproducerade bostäder till fastighetsförvaltning för att generera nöjdare kunder. De frågeställningar som användes är: (1) Hur kan Bostad förbättra överlämningen till Förvaltning? (2) Hur kan Riksbyggen säkerställa att överlämningen av nyproducerade bostäder håller en jämn kvalitet i hela landet? (3) Hur kan förbättringar implementeras i processen? Förbättringsområdet består kort av att det inte finns samverkande processer, att mötet mellan de båda parterna inte fungerar optimalt och att överlämningen har visat sig fungera olika på olika platser inom Riksbyggen, vilket inte är bra för företaget som strävar mot gemensamma arbetssätt och rutiner. LÄS MER

 4. 4. Att berätta en lögn sanningsenligt : Modalitet inom dokumentärfilmsgenren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Sophia Frykstam; [2017]
  Nyckelord :Socialsemiotik; multimodal teori; modes; modalitet; metafunktioner; Diskurs; Mockumentär; Fiktiv dokumentär;

  Sammanfattning : ”I ett litet förråd i Värmland hittades nyligen några tavlor som visat sig haft ett verkligt inflytande i utvecklingen av modernismen.”Detta är ett citat från inledningen av den fiktiva dokumentärfilm jag skapade som konstnärligt forskningsprojekt, vilket ingick i mitt avslutande självständiga arbete på IBIS, Konstfack. LÄS MER

 5. 5. It is not about what you say,it is about how you say it : An analysis model on storytelling in radio documentaries

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Sonja Kutinlahti; Björn Persson; [2017]
  Nyckelord :analysis model; auditive documentary; podcast documentary; radio documentary; storytelling; analys model; analys metod; narrativ; podcast; radio dokumentär; dokumentär; podcast dokumentär;

  Sammanfattning : This bachelor’s essay sets to create a prototype analysis model that can be used to analyse radio documentaries. The purpose is to develop a new tool to understand radio documentary storytelling from a listener’s perspective. LÄS MER