Sökning: "förvaltning förtroende"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden förvaltning förtroende.

 1. 1. ÖST MÖTER VÄST En kvalitativ studie om kinesiska invandrarföräldrars förväntningar på svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Ching-Pei Chen; Zhenzhen Fang; [2019-05-07]
  Nyckelord :Kinesiska invandrarföräldrar; förväntningar; symbolisk interaktionism; interkulturell kompetens; konfucianism;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta examensarbete var att undersöka och analysera kinesiskainvandrarföräldrars förväntningar och förtroende för den svenska skolan.Teori: Symbolisk interaktionism används som ett analysredskap att hjälpa oss att förstå ochförklara mänkliga beteende och känslor. LÄS MER

 2. 2. Debatten om tjänstemannaansvaret : En diskursanalys om hur debatten uttrycker sig i Riksdagen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Andreas Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Tjänstemannaansvar; Diskursanalys; Fairclough; Mouffe; Laclau;

  Sammanfattning : I kölvattnet av uppropslistan som cirkulerade inom Utrikesdepartementet efter 2018 års riksdagsval, och den IT-läckan vid Transportstyrelsen som uppdagades 2017, har debatten om ett utökad tjänstemannaansvar utbrett sig i den svenska politiken. En diskursiv institutionalism talar om att diskursen, och institutionen, inom vilket en debatt bedrivs är viktiga att förstå, för att i sin tur kunna begripa sig på debatten i sig. LÄS MER

 3. 3. Housing estate companies’ considerations when organizing property management: Perspectives on profitability and customer satisfaction

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jacob Thoft; Hannah Reeder; [2018]
  Nyckelord :Property management; Inhouse; Outsourcing; Housing companies; Customer satisfaction; Profitability;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka avväganden bostadsbolagen gör angående lönsamhet och kundnöjdhet vid inhouse respektive outsourcad bostadsförvaltning. Frågeställningen är ”Hur förhåller sig bostadsbolagen till kundnöjdhet och lönsamhet utifrån organiseringen av fastighetsförvaltningen?”. LÄS MER

 4. 4. Varför outsourca sin fastighetsdrift? - En intervjustudie om synpunkter och erfarenheter gällande outsourcad fastighetsdrift

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Malin Johannesson; [2018]
  Nyckelord :outsourcing; in-house; fastighetsdrift; kärnkompetens; entreprenad; facility management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I bygg- och fastighetssektorn används mest energi under drift- och förvaltningstiden vilket medför att rätt fastighetsskötsel och en energisnål drift är ytterst viktigt. Genom att minska energin i sektorn kommer Sveriges totala energianvändning att minska. LÄS MER

 5. 5. Kommunfullmäktiges förtroende för revisorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Lukas Larsson; Tobias Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :Förtroende; kommunfullmäktige; revision; revisor; kommunala aktiebolag;

  Sammanfattning : Förtroendet för revisorn har varit ett debatterat område de senaste decennierna med anledning av flertalet revisionsskandaler som uppdagats. Dessa skandaler fortsätter att lösa av varandra trots lagstiftarnas försök till att återuppbygga detta förtroende genom regleringar i lag. LÄS MER