Sökning: "façade"

Visar resultat 1 - 5 av 418 uppsatser innehållade ordet façade.

 1. 1. Upplevelse av ljusrummet mellan fasadbelysning på historiska byggnader och stadsrummet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erik Nylander; Johan Söderberg; [2020]
  Nyckelord :FOG; historical buildings; light zone; light room; urban space; urban design; cityscape; nightscape; façade; façade lighting; light; lighting.; FOG; historiska byggnader; ljuszon; ljusrum; stadsgestaltning; stadsrummet; natt stadsrummet; fasader; fasadbelysning; ljus; belysning.;

  Sammanfattning : This study was conduct as a candidate thesis at Jönköping’s School of Engineering. The purpose of the study was to examine how the light zone of façade lighting on a historical building is perceived in correlation to the cityscape. LÄS MER

 2. 2. Energy savings in multi-family building after using an innovative retrofitting package

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Kosmas Kasolas; [2020]
  Nyckelord :Energy savings; retrofitting; energy efficient measures; thermal insulation; multi family building;

  Sammanfattning : The building sector is one of the sectors that consume the most energy in Sweden. In order to deal with this problem Swedish government aims to reduce the energy consumption in the building sector 50% by 2050. Another ambitious goal set by the Swedish government is zero greenhouse gas emissions by 2040. LÄS MER

 3. 3. Shading system in glass facade architecture

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Arianna Foltran; [2020]
  Nyckelord :Daylight control; glass facades; visual comfort;

  Sammanfattning : Glass facades building, especially offices, always need shading devices to guarantee occupant's well-being and comfort. However, shading devices are often composed of shutters or fabric tents which creates dark interiors and do not allow access to view out. Moreover, they ruin the aesthetical appearance of glass facades. LÄS MER

 4. 4. Trollet, självmordsexperten, livräddaren och vännen : En netnografisk studie om interaktion kring ämnet suicid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Elfrida Perätalo; Karolina Rosengren; [2020]
  Nyckelord :Erving Goffman; anonymity; internet forum; suicide; interaction; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the interaction between actors who express suicidal thoughts and the respondents on anonymous Swedish internet forums. By using a qualitative approach, a netnographic document study was used to collect the empirical data for this study. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan fyra fasadmaterial för ett flerbostadshus med avseende på klimatpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jens Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en femtedel av de inhemska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Som ett led i att minska klimatpåverkan från byggsektorn och öka medvetenheten om vilken betydelse olika materialval i byggskedet har för miljön avser regeringen att från den 1a januari 2022 införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. LÄS MER