Sökning: "fackpress"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet fackpress.

 1. 1. Mjölkföretagares inställning och tankar om inkalvningsålder : stämmer den teoretiska rekommendationen med praktiken?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Cecilia Strömvall; Lisa Holmström; [2020]
  Nyckelord :inkalvningsålder; lantbruksrådgivning; rekryteringsstrategi; mjölkproduktion; produktionsbeslut; Age at first calving; dairy farm; decisions about production; advisers; replacement heifer strategy;

  Sammanfattning : Inkalvningsålder är ett ganska omtvistat ämne där åsikterna ofta skiljer sig åt. Det finns ekonomiska aspekter, men också olika förutsättningar ute på olika gårdar som kan vara nästintill omöjliga att ta hänsyn till vid ekonomiska beräkningar. Svenska mjölkbesättningar har idag en inkalvningsålder på 27,3 i snitt. LÄS MER

 2. 2. BLAND TEMPEL OCH SVARTA LÅDOR : En diskursanalys av ett sekel av svensk konstmuseiarkitektur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Larsson; [2020]
  Nyckelord :art history; architecture; museums; museum architecture; discourse analysis; gothenburg museum of art; kalmar art museum; jönköping county museum; museum of visual arts umeå; konstvetenskap; arkitektur; museum; museiarkitektur; diskursanalys; göteborgs konstmuseum; kalmar konstmuseum; jönköpings läns museum; bildmuseet umeå;

  Sammanfattning : Avsikten med denna C-uppsats är att undersöka hur samtalet kring svensk konstmuseiarkitektur förts i inhemsk dagspress och fackpress. Detta för att kunna identifiera vilka de rådande diskurserna varit under ett sekel av svensk konstmuseiarkitektur. LÄS MER

 3. 3. Hur AI diskuteras i fackpressen : Ett försök till tematisk analys av AI-artiklar på computersweden.idg.se

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Fredrik Björling; [2019]
  Nyckelord :AI; Artificiell intelligens; ComputerSweden; fackpress;

  Sammanfattning : Abstract   Artificiell Intelligens, eller AI, är ett ord som ofta nämns i datalitteraturen nu för tiden. Så har det också varit vid några tillfällen förr i datorernas historia, men då har förväntningarna inte infriats. LÄS MER

 4. 4. Förmedling av kvalitet i redovisningslagstiftning : moralens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amanda Andersson; Anna Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Hermeneutic; qualitative study; IFRS 16; qualitative characteristics; ethics accounting law; Hermeneutik; kvalitativ studie; IFRS 16; kvalitativa egenskaper; moral; redovisningslagstiftning;

  Sammanfattning : Kvalitet är i redovisningssammanhang ett komplext begrepp som är under ständig omvandling. Forskning kring begreppet syftar ofta till att kartlägga indikatorer som tillsammans ger en korrekt beskrivning av betydelsen av kvalitet. Forskare utgår från dessa indikatorer då de studerar redovisning med syfte att säga något om dess kvalitet. LÄS MER

 5. 5. Gramantygelns påverkan på hästens välfärd ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Maja Hansdotter; Anna Nilstam; [2018]
  Nyckelord :draw reins; physical; physiological; horse welfare;

  Sammanfattning : The horse was for a long time only seen as a mean of transportation for the human, not least in war and the methods that originally was created in terms of schooling the horse was adapted to cover the needs within the cavalry. These methods are the fundamental for what today is known as dressage in sport context. LÄS MER