Sökning: "fackpress"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet fackpress.

 1. 1. Hur AI diskuteras i fackpressen : Ett försök till tematisk analys av AI-artiklar på computersweden.idg.se

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Fredrik Björling; [2019]
  Nyckelord :AI; Artificiell intelligens; ComputerSweden; fackpress;

  Sammanfattning : Abstract   Artificiell Intelligens, eller AI, är ett ord som ofta nämns i datalitteraturen nu för tiden. Så har det också varit vid några tillfällen förr i datorernas historia, men då har förväntningarna inte infriats. LÄS MER

 2. 2. Förmedling av kvalitet i redovisningslagstiftning : moralens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amanda Andersson; Anna Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Hermeneutic; qualitative study; IFRS 16; qualitative characteristics; ethics accounting law; Hermeneutik; kvalitativ studie; IFRS 16; kvalitativa egenskaper; moral; redovisningslagstiftning;

  Sammanfattning : Kvalitet är i redovisningssammanhang ett komplext begrepp som är under ständig omvandling. Forskning kring begreppet syftar ofta till att kartlägga indikatorer som tillsammans ger en korrekt beskrivning av betydelsen av kvalitet. Forskare utgår från dessa indikatorer då de studerar redovisning med syfte att säga något om dess kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Gramantygelns påverkan på hästens välfärd ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Maja Hansdotter; Anna Nilstam; [2018]
  Nyckelord :draw reins; physical; physiological; horse welfare;

  Sammanfattning : The horse was for a long time only seen as a mean of transportation for the human, not least in war and the methods that originally was created in terms of schooling the horse was adapted to cover the needs within the cavalry. These methods are the fundamental for what today is known as dressage in sport context. LÄS MER

 4. 4. Malmös stadsomvandling från industristad till kunskapsstad : Arkitekturens roll i förändringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Josefin Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Stadsomvandling; arkitektur; identitet; samhälle; förändring; industri; kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom diskursanalys se på Malmös stadsomvandling från industristad till kunskapsstad under den avgränsade perioden 1994–2014, med fokus på ny arkitektur och dess roll i förändringsprocessen. Målet är att öka förståelsen för varför Malmös stadsbild ser ut som den gör idag och hur staden fått sin starka identitet. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av en inskrivningsprocess : Hur fungerar interaktionen mellan sjuksköterskor, journalsystem och arbetsorganisation

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

  Författare :Stina Nyman; Märta Fälteke; [2016]
  Nyckelord :MTO; Usability; Healthcare; Nurses; Cosmic; Admission process; Work process; Interactions; IT-system; MTO; Användbarhet; Sjukvård; Sjuksköterskor; Cosmic; Inskrivning; Arbetsprocess; Interaktioner; IT-system;

  Sammanfattning : Background: In recent years’ complaints on medical IT-systems has been seen in scientific journals concerning lack of usability, non-adequacy and deficiency of adaptation to the work activity. With a take-off point in safety work, MTO (Man - Technology - Organization), the nurses’ work in admission process has been studied in relation to a medical IT-system (Cosmic) and the routines of the organisation. LÄS MER