Sökning: "faktorer var orsak till fysisk"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden faktorer var orsak till fysisk.

 1. 1. Upplevelser av arbetsmiljö och dess inverkan på omvårdnad - En

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emilia Carlström; Karolina Willner; [2019-08-01]
  Nyckelord :Nyutexaminerade sjuksköterskor; upplevelser; arbetsmiljö; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett aktuellt problem i hälso- och sjukvården idag är att sjuksköterskansarbetsmiljö ofta är både fysiskt och psykiskt påfrestande, vilket ger negativa konsekvenser förbåde sjuksköterskor och patienter. Förutsättningar i arbetsmiljön påverkar sjuksköterskorsmöjlighet att utföra patientsäker omvårdnad och bibehålla sin egen hälsa i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Schemalagd utbrändhet : Risker och konsekvenser med verksamhetsstyrd schemaplanering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emmie Edin; Johanna Nyman; [2019]
  Nyckelord :nurse; burnout; work environment; stress; sleeping problems; risk factors; sjuksköterska; utbrändhet; arbetsmiljö; stress; sömnproblem; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Sjukskrivning är vanligt förekommande bland sjuksköterskor. Utbrändhet är en vanlig orsak till detta, dock finns det idag inte något konkret svar på varför. Inom den forskning som finns anges ofta sömnstörningar som en vanligt förekommande riskfaktor för både stress och utbrändhet. LÄS MER

 3. 3. Könsskillnader i otrygghet vid busshållplatser under kvälls- och nattetid

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Kristin Johannesson; Alfred Thimgren; [2018]
  Nyckelord :otrygghet; oro för att bli utsatt för brott; potentiella otrygghetsskapade faktorer; busshållplatser; könsskillnader;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning det finns könsskillnader i upplevd otrygghet och i huruvida män och kvinnor anser att oro för att bli utsatt för brott är en orsak till att dem upplever otrygghet vid busshållplatser under kvälls- och nattetid. Även potentiella otrygghetskapande faktorer undersöktes i relation till upplevd otrygghet och oro för att bli utsatt för brott vid busshållplatser under kvälls- och nattetid. LÄS MER

 4. 4. Äldres livskvalitet i samband med depression. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sarah Liljekvist; Frida Anderberg; [2017]
  Nyckelord :Depression; livskvalitet; äldre; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 kommer depression att vara den näst största anledningen till funktionsnedsättning hos äldre. Depression är en stor orsak till lidande världen över vilket kan leda till försämrad livskvalitet hos äldre personer. Syfte: Att beskriva äldres livskvalitet i samband med depression. LÄS MER

 5. 5. Följsamhet till hemträningsprogram: en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Oskar Persson; Filip Qvist; Kuntong Hou; [2016]
  Nyckelord :Nyckelord: Patientföljsamhet; hemträningsprogram; fysioterapi; muskuloskeletal smärta; enkäter.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Följsamhet till hemträningsprogram: En enkätstudie Bakgrund: Skador och sjukdomar leder till besvär i det muskuloskeletala systemet, ett behandlingsalternativ för skadorna är ett ordinerat hemträningsprogram av en fysioterapeut. En viktig del för att ett hemträningsprogram skall få effekt är att följsamheten hos patienterna är god. LÄS MER