Sökning: "femininet"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet femininet.

 1. 1. Intellektuella horor och Daddy’s Girls : – om skeva flickor, femininitet och sexualitet i Sara Stridsbergs pjäs Valerie Jean Solanas ska bli president i Amerika

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Thea Ahlgren; [2020]
  Nyckelord :Sara Stridsberg; femininet; skevteori; skeva flickor; gurlesk; genusvetenskap; genus; queer; queer läsning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Styrka, uthållighet & självuppoffring -En studie om maskuliniteter utifrån mangaserierna My hero academia, One-punch man & Jojo’s bizarre adventure: part 1 phantom blood

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ellinor Ranta; [2020]
  Nyckelord :Kohei Horikoshi; One; Yusuke Murata; Hirohiko Araki; manga; shōnen; tecknade serier; maskulinitet; ungdomskultur;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar maskuliniteter i tre populära mangasserier: Kohei Horikoshis My hero academia (2014), One och Yusuke Muratas One-punch man (2012) samt Hirohiko Arakis Jojo’s bizarre adventure: part 1 phantom blood (1986). Syftet med föreliggande studie är attsynliggöra vilka maskuliniteter som representeras i mangorna och på så sätt kunna diskutera och problematisera de manliga ideal som ungdomar möter i populärkulturen. LÄS MER

 3. 3. Läromedelsanalys ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Efendic Efendic; [2019]
  Nyckelord :Genus; Kön; femininitet; maskulinitet; idrott och hälsa; läromedel; läroböcker;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka genus så som det framställs i läroböckerna inom idrott och hälsa på gymnasieskolan. Detta är en läromedelsanalys som bygger på att analysera text och bild i läroböckerna inom idrottsämnet med kvalitativ undersökning i form av diskursanalys och problematiseras med utgångpunkt i Raewyn Connells och Rebecca Rearses (2015) genusteori. LÄS MER

 4. 4. Modern, Jungfrun och den heliga Elizabeth : En studie av hur drottning Elizabeth den första av England porträtteras i ett antal spelfilmer, med fokus på relationen mellan femininitet och makt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Isabelle Persson Mullen; [2019]
  Nyckelord :Elizabeth; filmanalys; femininitet; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med en genusvetenskaplig ingång undersöka hur relationen mellan femininitet och makt kan skildras i historisk spelfilm. I studien analyseras tre olika filmer från olika årtionden, som alla skildrar samma historiska person, Elizabeth Tudor; The Virgin Queen (1955), Elizabeth (1998) och Elizabeth: The Golden Age (2007). LÄS MER

 5. 5. Hur trendigt är hållbart mode? : En studie som undersöker unga vuxnas attityder till hållbar klädkonsumtion.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Attityder; unga vuxna; hållbar klädkonsumtion; sociala normer; genus.;

  Sammanfattning : Det moderna västerländska samhället präglas av materialism där människor konsumerar mer än vad de egentligen är i behov utav. Kläder produceras och konsumeras i allt högre takt och i allt större omfattning, vilket bland annat leder till överexploatering av naturresurser och förorenade miljöer. LÄS MER