Sökning: "forskningsrapport"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet forskningsrapport.

 1. 1. ”Krisen är inte bara ett hot – den är redan över oss” : en studie om hur IPCC:s klimatrapport framställs i svenska nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Malin Johannesson; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur en forskningsrapport från FN:s klimatpanel IPCC gestaltas i nyhetsartiklar i svensk media. Syftet med den här undersökningen var att studera hur klimatförändringar, och tillika en vetenskaplig rapport om dessa, gestaltas i nyhetsrapporteringen idag. LÄS MER

 2. 2. Kemilaborationen i förändring : Sex erfarna lärares syn på hur laborationer förändrats över tid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Niklas Larsson; [2019]
  Nyckelord :Kemi; Laborationer; Förändring; Ramfaktorer; Fenomenografi;

  Sammanfattning : Denna forskningsrapport fokuserar på gymnasieskolans laborationer i kemi och hur dessa förändrats under de senaste 10-20 åren. Motivet till att studera detta är ambitionen att få ökad didaktisk förståelse för laborationen som viktigt inslag i kemiundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Area och omkrets : En läromedelsanalys av hur undervisningsmaterial framställer area och omkrets.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Victor Karlsson; Joakim Ödlund; [2019]
  Nyckelord :Area; läromedelsanalys; omkrets; variationsteori.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur läromedel och lärarhandledningar framställer area och omkrets. Den här kvalitativa forskningsrapport fokuserade på analys av läromedel och tillhörande lärarhandledning, där fem olika läromedelsböcker från två läromedelsserie analyserades. LÄS MER

 4. 4. Hur hållbarhet kan integreras i inkubatorverksamhet och startup-företag : En designprocess och fallstudie i samarbete med Movexum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Madelené Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Startup; Inkubator; Hållbarhet; Systematiskt arbetssätt; Designprocess; Fallstudie; Forskning om Design; Guidemanual;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete inom Design och formgivning, som är genomförd med två övergripande metoder; designprocess och fallstudie. Syftet med detta examensarbete var att utforska hur entreprenörer och inkubatorbolag systematiskt kan arbeta ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbart från start i produkt, tjänst och företag. LÄS MER

 5. 5. Småhusfastigheters värdeförändring vid större infrastrukturprojekt : En studie av ombyggnationen E4 Sundsvall

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Kristian Andersson Skått; Kristoffer Bergkvist; [2019]
  Nyckelord :Transport infrastructure; Property prices; Location-based sales comparison method; E4 Sundsvall; Transportinfrastruktur; Fastighetspriser; Ortsprismetoden; E4 Sundsvall;

  Sammanfattning : Infrastruktursatsningar är en stor del av den regionala utvecklingen i Sverige och forskare i ämnet är eniga om att satsningar på infrastruktur genererar en ökad ekonomisk utveckling. Något de fortfarande är oeniga om, är vilka metoder som är lämpliga att använda för att räkna ut effekten av den ekonomiska vinsten. LÄS MER