Sökning: "frail older adults"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden frail older adults.

 1. 1. Clinical Frailty Scale på akutmottagningen : Faktorer som påverkar sjuksköterskors användning – en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jesper Lagerlöf Ljung; Benjamin Bekele; [2021]
  Nyckelord :barriers; CFS; Clinical Frailty Scale; emergency department; emergency nurse; ER nurse; facilitators; frailty; frail older adults; guideline; screening tool; akutmottagning; akutsjuksköterska; CFS; Clinical Frailty Scale; främjande faktorer; hindrande faktorer; rutin; screeningverktyg; sköra äldre; skörhet;

  Sammanfattning : Background: By the year 2030 the prognosis is that one fourth of the Swedish population will be 65 years or older. An age group that today stands for 40 percent of all the daily visits in the Swedish emergency departments. Nearly half of them are 80 years or older. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Nutrition on the Frail Elderly - A Literature Study

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eleanor Romell; Kevin Broxe; [2019]
  Nyckelord :frailty; prevention; nutrition; protein; intervention; nutritional status; skörhet; prevention; nutrition; protein; intervention; nutritionsstatus;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: The population of elderly people is an expanding group with an average life expectancy far exceeding that of only several decades ago. This increased number of older adults is a direct result of improved medical improvements, but it has also created a group vulnerable to the decline of bodily functions, diminished physical strength and poor quality of life. LÄS MER

 3. 3. Preventing frailty among inactive older adults : what motivates to an active lifestyle?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Frailty; older adults; physical activity; motivation.; Skörhet; äldre vuxna; fysisk aktivitet; motivation.;

  Sammanfattning : AbstractBackground: Frailty is a physiological condition caused by aging which increases the risk for adverse health problems and extended need for health and social care. This condition can be prevented, and to some extent treated, with physical activity. LÄS MER

 4. 4. Managing patient-centered healthcare development in the light of cloud computing

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :JWAN KHISRO; [2013-09-13]
  Nyckelord :alignment; change management; cloud computing; communication; infrastructure; IT-architecture; patient-centered healthcare; stakeholders;

  Sammanfattning : In a change situation characterized by growing aging populations, rising costs, decreasing resourcesthere is a growing interest in the facilities provided by cloud computing for the development of e-Health and a patient-centered healthcare process. Though, the inter-organizational characteristics ofthe situation challenge management to align many technological, organizational, functional, andcultural issues. LÄS MER

 5. 5. Polyfarmaci hos äldre :  – ett världsomfattande hälsoproblem   

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jeanette Johansson; Marie Särnbäck; [2010]
  Nyckelord :drugs; elderly; interactions; nursing; interaktioner; läkemedel; omvårdnad; äldre;

  Sammanfattning : Antalet äldre har ökat i hela världen och fortsätter att öka. I takt med stigande ålder ökar risken för sjukdomar och därmed även läkemedelsanvändningen. Personer över 80 år konsumerar i genomsnitt 5,8 läkemedel per person och äldre på sjukhem tio läkemedel per person vilket är en ökning med 60 % sedan slutet av 1980-talet. LÄS MER