Sökning: "funktionell flexibilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden funktionell flexibilitet.

 1. 1. Hur kan magnetisk resonanstomografi användas för tidig diagnos av autism : Konsekvenser för röntgensjuksköterskor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Erika Hassel; Mark Thorpe; [2018]
  Nyckelord :Autism; Autism Spectrum Disorder; Magnetic resonance imaging; radiology nurse; biomarker.; Autism; Autismspektrumtillstånd; magnetisk resonanstomografi; röntgensjuksköterska; biomarkör.;

  Sammanfattning : Inledning: Autism eller Autismspektrumtillstånd (AST) kännetecknas av varierande svårigheter inom tre områden: förmåga till ömsesidigt socialt samspel, förmåga till ömsesidig kommunikation och föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteende och intressen. AST drabbar cirka 1 % av barnen i Sverige och anses uppkomma till följd av avvikelser i vissa delar av hjärnan. LÄS MER

 2. 2. Tillbyggnad av kontors- och laboratorielokaler vid hus M, Linnéuniversitetet, Växjö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Alexander Plesec; Enis Hodzic; [2017]
  Nyckelord :Utformning; Behov; Tillbyggnad; Lokaler; Kontor; Laboration; Arbetsmiljö; Planlösning;

  Sammanfattning : Detta arbete ger ett förslag på en tillbyggnad av hus M på Linnéuniversitetet i Växjö. Kvalitativa intervjuer med kvantitativa inslag har utförts för att ta reda på lokalbehovet. LÄS MER

 3. 3. UPPLEVELSER AV FLEXIBILITET INOM KRIMINALVÅRDEN - en studie om hur personal upplever livsbalans mellan arbete och fritid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Joan Anderberg Jizîrî; [2015-12-01]
  Nyckelord :flexibilitet; funktionell flexibilitet; numerär flexibilitet; fritid; stress; livsbalans; gränsdragning; kön; kriminalvårdare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förändring ur ett medarbetarperspektiv - Förändringsmottagarnas tolkning av en planerad förändringsprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Joanna Söderlund; Pål Wetterbrandt; [2015-03-16]
  Nyckelord :organisationsförändring; planerad förändring; förändringsmotorer; förändringssteg; Sensemaking;

  Sammanfattning : Studien har gjorts vid ett internationellt verkstadsföretag i västra Sverige. Likt andraorganisationer står detta företag inför utmaningen att anpassa sig i en föränderligomvärld och marknad. Företaget har nyligen genomfört en förändringsprocess dårotation införts bland medarbetarna på produktionslinjen. LÄS MER

 5. 5. Trädsligheter - Hotell i Mariefred

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Adrian Eygun Kihlberg; [2015]
  Nyckelord :Sweden; Södermanland; Strängnäs; Mariefred; Hotel; Tree; Wood; Timber; Program; Floor Plan; Plan; Grid; System; Flexibility; Facade; Atrium; Panelling; Openness; Closed; Introversion; Sverige; Södermanland; Strängnäs; Mariefred; Hotell; Trä; Träd; Träbyggnad; Program; Planlösning; Rutnät; System; Flexibilitet; Fasad; Atrium; Panel; Öppenhet; Slutenhet;

  Sammanfattning : Grundförutsättningarna för projektet var uppgiften att skapa ett mindre hotell i småstaden Mariefred som skulle relatera till staden på ett meningsfullt sätt. För att hantera hotelltypologins motstridiga behov av å ena sidan publika, livfulla ytor å andra sidan privata, lugna rum tog projektet inspiration av de rogivande träden på den i övrigt livfulla tomten som angavs i uppgiften. LÄS MER