Sökning: "hur man gör en nulägesanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden hur man gör en nulägesanalys.

 1. 1. Kartläggning av kapacitetsbehov på enkelspårig järnväg : En fallstudie hos Trafikverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pierre Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Kapacitetsbehov; järnväg; underhåll;

  Sammanfattning : I Sverige har tågtrafiken ökat signifikant de senaste decennierna och som följd av detta har antalet tågavgångar ökat, vilket i sin tur har resulterat i att det blivit svårare att få tider i spår. Utöver detta är det svenska järnvägssystemet föråldrat och underhållsarbetet eftersatt. LÄS MER

 2. 2. Genomgång och analys av alternativ utrustning till utmatningsskruvar i stål

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Markus Isaksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport återger det arbete som syftat till att gå igenom och analysera alternativ utrustning till utmatningsskruvar i stål med det primära målet att eliminera risken för metallspånskontaminering. Projektet har utförts som ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. LÄS MER

 3. 3. Process for preparing work instructions : A multiple case study at Volvo Group Trucks Operations

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutvecklingLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutvecklingLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Sofie Jansson; Frida Delin; [2015]
  Nyckelord :preparation process; process mapping; work instructions; assembly; process planning; case study; standardization; beredningsprocess; processkartläggning; arbetsinstruktion; montering; processplanering; fallstudie; standardisering;

  Sammanfattning : A study made by Johansson, Fast-Berglund and Moestam (in press) shows that diversity regarding how information is used exists in global production networks. To be closer to markets, organizations have chosen to globalize their business which is one reason for why diversity arises. LÄS MER

 4. 4. En studie av Toyotas miljöarbete genom Human-Centered Design

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Nina Webert; Marcelle Ghaoui; [2011]
  Nyckelord :Human-Centered Design; hållbar utveckling; IDEO; kreativa verktyg; miljö; miljöprofil; NFCteknik; observationer; produktutveckling; Toyota; visualiseringsverktyg; Vattenglaset; återförsäljare;

  Sammanfattning : Det ligger något motsägelsefullt i att bilföretag arbetar med miljöfrågor. Ökad globalisering och urbanisering har haft en stor inverkan på vår miljö. Som en av världens största biltillverkare anser Toyota att de har ett stort ansvar för sitt ekologiska fotavtryck och satsar dagligen 49 miljoner kronor på miljöarbete. LÄS MER

 5. 5. Hur kan designprocessen förbättras på reklambyrån Heart?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Carolina Eggertsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då man på reklambyrån Heart i Stockholm beställde en kundundersökning visade resultatet en viss missnöjdhet hos företagets kunder. Ledningen på byrån bestämde sig då, i ett försök att bli bättre och effektivare, att över rutinerna på byrån. LÄS MER