Sökning: "huvudmannaskap allmän plats"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden huvudmannaskap allmän plats.

 1. 1. Ansvarsfördelning vid förvaltning av 3D-utrymmen : En studie om underbyggnad av allmän plats

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Fatima Abdul Al; [2019]
  Nyckelord :3D-fastighet; 3D-utrymme; 3D-fastighetsutrymme; underbyggnad; allmän plats; enskild anläggning; förvaltning;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2004 infördes regler om tredimensionell fastighetsbildning. I takt med att städerna växer krävs yteffektiva lösningar för att utveckla staden samtidigt som dess kvaliteter bibehålls. LÄS MER

 2. 2. Överför mark - annars inget bygglov? Bedömning av en fastighets planöverensstämmelse vid enskilt huvudmannaskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Elina Andersson; Johanna Lundblad; [2018]
  Nyckelord :allmän plats; bygglov; detaljplan; enskilt huvudmannaskap; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There have been several occurrences where the Building committee has not granted a building permit due to the fact that a real property unit contains partly development district and partly public space. Such a real property unit has been regarded as not corresponding with the detailed development plan. LÄS MER

 3. 3. Exploateringsavtal, LOU och upphandlingstvång : Vad säger lagen och hur resonerar branschen

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Johan Lundin; Peter Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Development agreement; PBL 1:4; PBL 6:39; PBL 6:40; LOU; public procurement; necessity of public procurement; economical terms; public space; municipal facilities; municipal mandatorship; ”to institute”; Exploateringsavtal; PBL 1:4; PBL 6:39; PBL 6:40; LOU; upphandling; upphandlingstvång; ekonomiska villkor; allmän plats; kommunala anläggningar; kommunaltekniska anläggningar; kommunalt huvudmannaskap; ”att vidta”;

  Sammanfattning : Det pågår en diskussion i branschen om huruvida upphandlingsplikt för kommunala anläggningar som regleras i exploateringsavtal föreligger. Plan och bygglagen möjliggör för kommuner att antingen ålägga exploatören ”att vidta” eller ”finansiera” de kommunala anläggningarna, dock utan att förtydliga förenligheten med upphandlingslagstiftningen. LÄS MER

 4. 4. Från plan till verklighet : En helhetsbild av genomförandeprocessen för allmän plats, med enskilt huvudmannaskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Therese Johansson; Sara Borneskär; [2017]
  Nyckelord :Cityplan; public accessible places; planning description; implementation description; agreement; cadastral authority document; implementation process; Enskilt huvudmannaskap; detaljplan; allmän plats; gemensamhetsanläggning; avtal; genomförandeprocessen;

  Sammanfattning : The study comprises four case studies, in the form of detailed plans from the three municipalities in Västra Götaland. The detailed individual has principal responsibility in a public place, and each case study includes a survey and analysis of the implementation process of a public place. LÄS MER

 5. 5. Exploateringsavtal vid enskilt huvudmannaskap - En kartläggning av exploateringsavtalens innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Hanna Rickdorff; Erika Svensson; [2016]
  Nyckelord :Enskilt huvudmannaskap; Land development agreement; Exploatörsbestämmelser; Exploateringsavtal; Private mandatorship; Public spaces; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In areas with private mandatorship for public spaces a joint facility is formed for the operation and maintenance of the facility. The main rule is that the municipality is the mandator of public spaces. If special exceptions occour, the mandatorship can be transferred to the private land-owners. LÄS MER