Sökning: "hyresbostadsmarknaden"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet hyresbostadsmarknaden.

 1. 1. Rent-setting system and January agreement; An analysis of the rental housing market

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alfred Pethrosson; Nadin Muhieddine; [2019]
  Nyckelord :Rent-setting system; January agreement; rental housing market; real estate law; protected; Hyressättningssystem; Januariavtalet; hyresbostadsmarknad; fastighetsjuridik; besittningsskydd;

  Sammanfattning : I uppsatsen redogörs för hur olika hyressättningssystem har varierat i Sverige under det senaste seklet. De hyressättningssystem som behandlas är hyresreglering, bruksvärdessystemet samt marknadshyra. En historisk bakgrund inför respektive systems tillblivelse skildras genom sammanställning och bearbetning av rättskällor. LÄS MER

 2. 2. Profitera på en avreglerad hyresbostadsmarknad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kilian Dieden Richter; Gustav Georgson; Thomas Hallström; [2012]
  Nyckelord :Lönsamhetsstrategi; hyresbostadsmarknaden; Stena Fastigheter; MKB; värdebaserad prissättning; target costing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka hur två hyresbostadsföretag i Malmö arbetar med sina strategier för lönsamhet, inte bara i syfte att skapa vinst idag utan även för att ha en konkurrenskraftig verksamhet i framtiden. Frågeställningar Hur tillämpar företagen lönsamhetsstrategier i takt med att marknaden blir alltmer avreglerad? Finns det någon skillnad i strategier mellan kommunalt och privat ägda bolag? Teori I denna uppsats används teori om värdebaserad prissätning, target costing och value engineering för att undersöka företagens lönsamhetsstrategier. LÄS MER

 3. 3. Så dyrt blir det att bo attraktivt när allmännyttan blir affärsmässig och inte längre är hyresnormerande : -En studie över Hyresbostadsmarknaden i Sundsvall

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anton Johansson; Anders Kaulich; [2011]
  Nyckelord :Allmän hyresnivå; hyresdifferentiering med avseende på lägesfaktor; marknadshyra; hyresregleringar;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att studera om de tre nya lagregleringarna, att allmännyttan inte längre är hyresnormerande, att de allmännyttiga bostadsföretagen högst får föra över 50% av fjolårets vinst, samt ska driva sin verksamhet efter affärsmässiga principer, påverkat den allmänna hyresnivån och gjort att lägesfaktorn fått större inverkan på bruksvärdet, samt vilka effekter det fått på hyresbostadsmarknaden. Metod: Vi har först samlat in sekundärdata genom litteraturstudier. LÄS MER