Sökning: "ickelinjär litteratur"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ickelinjär litteratur.

 1. 1. "Do not fade, do not wither, do not grow old" : En adaptionsanalys av tid och rum i Sally Potters Orlando (1992)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Minon Weber; [2021]
  Nyckelord :Adaptation Studies; Adaptation; Spatiotemporal; Orlando; Sally Potter; Virginia Woolf; George Bluestone; André Bazin; Henri Bergson; flux; time flux; nonlinear; nonlinear time; unconventional temporality; spatiality; la durée réelle; l étendu; chronological time; psychological time; Adaptionsstudier; adaptionsanalys; adaption; temporalitet; rumslighet; Orlando; Sally Potter; Virginia Woolf; George Bluestone; André Bazin; Henri Bergson; tid; rum; ickelinjär tid; okonventionell temporalitet; okonventionell tidslighet; la durée réelle; l étendu; kronologisk tid; psykologisk tid;

  Sammanfattning : For almost a century, Virginia Woolf has enchanted readers all over the world with her novel about the gender fluid and time travelling character Orlando. British director Sally Potter adapted Orlando into film in 1992, and her adaptation has since gained immense fame and a continuous presence in world cinema. LÄS MER

 2. 2. Beräkningoptimering och konceptuell design avIndustriskydd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Maskinteknisk produktframtagning (MTEK)

  Författare :Alexander Mattsson; [2016]
  Nyckelord :FEM; Finte element; Linear; Nonlinear; Design process; FEM; Finta element; Linjär; ickelinjär. konstruktions process;

  Sammanfattning : ABSTRACTAs the industry becomes more efficient all the time and the budgets narrower the demand forsafety equipment has also increased to minimize downtime and injuries. With the efficienciesgrowing in Swedish industry the supplier of this project has also seen an increased demand forsafety equipment. LÄS MER

 3. 3. Från a till b via d h och ö : Det ickelinjära berättandet i modern tid

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Camilla Linde; [2011]
  Nyckelord :creative writing; nonlinear literature; modernism; postmodernism; Internet; technology; kreativt skrivande; ickelinjär litteratur; modernism; postmodernism; Internet; teknologi;

  Sammanfattning : How do we perceive literature? In our times computer games and Internet have made us grow more comfortable to the usage of non linear storylines. But how does this apply to printed literature? In this essay, called “From a to b through d h and o. LÄS MER

 4. 4. Utbildning vid Tekniskt Chefsprogram - alternativa utbildningsmodeller i en jämförelse

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Mats Sunnelid; [2004]
  Nyckelord :Military-technology; Militär utbildning; Utbildning; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2002-2004; Chefsprogrammet teknik 2002-2004; Militärteknik;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur utbildningen vid tekniskt chefsprogram har utförts avseende det tekniskainledande året samt tre alternativa sätt att genomföra denna utbildning. Dessa tre alternativa sätt utgörsav de tre utbildningsmodellerna:1. Problembaserat lärande2. Femstegsmodellen3. LÄS MER