Sökning: "individuellt förbättringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden individuellt förbättringsarbete.

 1. 1. Faktorer som hindrar respektive möjliggör etablering av en förbättringskultur : En jämförelse mellan två olika svenska branscher

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sara Sjöström; Dilber Dogan; [2019]
  Nyckelord :Organizational culture; continuous improvement; total quality management; Förbättringskultur; Företagskultur; Offensiv kvalitetsutveckling; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Ständiga förbättringar är något de flesta företag, oavsett bransch, säger att de arbetar med. Dock har branscherna olika förutsättningar när det gäller arbetet med ständiga förbättringar. LÄS MER

 2. 2. SOS 112– vad har inträffat? : En studie av framgångs- och riskfaktorer i nöd-samtalet utifrån ett förbättringsarbete för att öka säkerställandet av vitala parametrar genom reflektion.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Anneli Hallberg; [2018]
  Nyckelord :Emergency call-center; emergency call-taker; call interception; prehospital care.; larmcentral; samtalsavlyssning; prehospital vård; larmoperatör;

  Sammanfattning : Den akuta prehospitala vården börjar ofta med ett nödsamtal. Detta, mycket komplexa samtal, är vård som ska vara av god kvalitet, ges på lika villkor och den som har störst behov ska ges företräde. LÄS MER

 3. 3. Arbetssätt för ständiga förbättringar : Studie inom Region Gotland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Stefan Hultemar; Niklas Jalmelid; [2017]
  Nyckelord :cornerstone-model; improvement; leadership; management; pdsa; förbättringsverktyg; hörnstensmodellen; ledningssystem; pdsa; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : The study is based on a number of problem areas in working with continuous improvements in Regionstyrelseförvaltningens kansli (RSF-kansli), Region Gotland.The purpose of the study is to propose working methods for RSF-kansli to work with continuous improvements. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av praxis vid förskrivning av hjälpmedel vid urininkontinens : En jämförande studie mellan primärvård och hemsjukvård i Västra Götalandsregionen - Enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lillian Alnäs; Camilla Lehmann; [2016]
  Nyckelord :urininkontinens; folkhälsoproblem; förskrivning; enkätstudie; blöjvägning; individuell utredning;

  Sammanfattning : Urininkontinens påverkar människors livskvalitet negativt, människor lider i det tysta vilket medför att det är ett dolt folkhälsoproblem som kostar samhället många miljarder kronor årligen. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2008:1, 9§) bör patienter med urininkontinens individuellt utredas, bedömas och följas upp för att möjliggöra en god vård. LÄS MER

 5. 5. ”Jag lär mig det mesta själv” Elevers erfarenheter av iPad som ett alternativt verktyg i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Finck; [2015]
  Nyckelord :alternativa verktyg; dyslexi; IKT; iPad; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Louise Finck (2015). ”Jag lär mig det mesta själv” Elevers erfarenheter av iPad som ett alternativt verktyg i skolan (”I learn most things myself” Younger students experiences of iPad as an assistive tool in classroom). Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER