Sökning: "informationshantering i"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade orden informationshantering i.

 1. 1. Kundintresset för blockkedjeimplementation i försörjningskedjor : En enkätundersökning av konsumentens uppfattade värde av produktspårning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Linus Vestergren; [2022]
  Nyckelord :Blockkedjor; försörjningskedjor; betalningsvilja;

  Sammanfattning : Vad som anses vara en effektiv försörjningskedja är något som ändras med tiden. I dagens så kallade virtuella integration finns problem med att informationshantering mellan företagen inte alltid är tillräckligt bra för att maximera vinsten och nyttan för alla parter. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas emotionella upplevelser av palliativ vård på hospice : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Gilberte Azar; Maja Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Emotional experience; hospice; literature review; palliative care; relatives; Anhöriga; emotionella upplevelse; hospice; litteraturöversikt; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Anhöriga till patienter i den palliativa vården behöver mer praktisk information och kunskap så att de kan fylla sin vårdande roll. Att ge stöd till anhöriga i deras nya och krävande roller gynnar det patienten, anhöriga och hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Digitala stöd för hemsjukvårdssjuksköterskans informationshantering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi; Lunds universitet/Certec - Rehabiliteringsteknik och Design

  Författare :Alicia Lindmark; Niki Svensson; [2022]
  Nyckelord :Hemsjukvårdssjuksköterska; Informationsflöde; Journey map; Interaktionsdesign; Digitalisering; Hemsjukvård; Digitala stöd; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To meet the needs caused by an aging population, Swedish healthcare must change to become more efficient. The healthcare system needs to be reconstructed, and the care needs to shift to become more patient centered. Therefore, home healthcare will become increasingly important. LÄS MER

 4. 4. Informationsrelaterade kvalitetsproblem för insatsvaror inom processindustrin : En fallstudie på Stora Enso Skutskärs Bruk

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Martin Eriksson; William Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :Quality requirements; input goods process industry; arrival; storage; 5S; TQM; information system; Kvalitetskrav; insatsvaror processindustri; ankomst; lagring; 5S; TQM; informationssystem;

  Sammanfattning : Kvalitet är en konkurrensstärkande faktor inom processindustrin, men samtidigt ett av de mest kritiska problemen när den är bristande. Processindustrin omvandlar råvaror till produkter, ofta genom kontinuerliga och irreversibla processer. LÄS MER

 5. 5. Blockkedjetekniken som en metod i tillverkningsindustrin : En fallstudie över omständigheter och tillämpningsområden som möjliggör värdegenerering i en försörjningskedja

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Emel Yosifova; [2022]
  Nyckelord :Blockkedja; försörjningskedja; industri 4.0; konsensusalgoritmer; kriterier; mål; tillverkningsindustri; tillämpningsområden; värdeskapande;

  Sammanfattning : Försörjningskedjan består av ett komplext system med flera avgörande variabler som kostnad, tid, kvalitet, flexibilitet och produktivitet i tillverkningsindustrin. Samtidigt ställs det hårdare krav från konsumenterna och marknaden som påverkar verksamhetens konkurrenskraft. LÄS MER