Sökning: "investering kalkyl"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden investering kalkyl.

 1. 1. Digitala lås i hemtjänst : En förstudie till digitala lås i hemtjänsten

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Emil Andrén; [2019]
  Nyckelord :Smart locks; digital locks; home help; Södertälje municipality; physical keys; welfare technology.; Smarta lås; digitala lås; hemtjänst; Södertälje kommun; fysiska nycklar; välfärdsteknik.;

  Sammanfattning : En undersökning av det upplevda behovet att införa digitala lås på en enhet i Södertälje kommun, ett kvalitetshus används för att välja ett system utav tre. Därefter kalkyleras vad en investering skulle kosta och slutligen levereras en kalkyl som visar vad ett införande skulle kunna generera i monetära termer. LÄS MER

 2. 2. Förnyelsebar el i lantbruksföretag : är investeringar i solceller lönsamma?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Oscar Ljungar; Axel Willix; [2018]
  Nyckelord :Solenergi; solceller; förnyelsebar energi;

  Sammanfattning : Miljö, klimat och hållbarhet är mycket aktuella frågor och diskuteras ständigt runt om i världen. En drastiskt ökande population kräver mer och mer energi, en energi som fortfarande till stor del produceras genom processer som kräver fossila bränslen. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av faskompenseringsmetoder för ett småskaligt vattenkraftverk : Genomgång av kondensatorbatteri, aktiv och passiv reglering, övermagnetiserad synkronmaskin, SVC och STATCOM på Fröslida kraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Fuat Göker; Christoffer Hedberg; [2018]
  Nyckelord :Power factor correction; efficiency; active; passive; total harmonic distortion; budgeting; capacitor bank; synchronous machine; SVC; STATCOM.; Faskompensering; effektivisering; aktiv; passiv; distorsion; kalkyl; kondensatorbatteri; synkronmaskin; SVC; STATCOM.;

  Sammanfattning : Småskalig vattenkraft är en stor användare av reaktiv effekt då de ofta har asynkrongeneratorer. Det gör att det finns ett reellt behov för faskompensering, dels för att minska distorsion i nätet samt för att förbättra deras ekonomiska ställning, då elbolag ofta tar ut en avgift för överskridande användning av reaktiv effekt. LÄS MER

 4. 4. Kan en investering i stålprofiler eliminera slöserier i en ställagegodsprocess? : En fallstudie på Företag Xs wellpapp-pallsorienterade distributionslager

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnéa Bjerhag; Malin Elofsson; Jane Nygren; [2018]
  Nyckelord :Pay-off-kalkyl; fiskbensdiagram; processkartläggning; slöserier; wellpapp-pall; träpall; investering; ompallning; ställagegodsprocess;

  Sammanfattning : Jonsson och Mattsson (2011) pratar om vikten av fyllnadsgrad och att ett företag kan minimera sina kostnader genom att öka fyllnadsgraden. Företag X, som är ett globalt heminredningsföretag, valde att införa wellpapp-pall för att öka fyllnadsgraden vilket i sin tur värnar om både miljön och ekonomin. LÄS MER

 5. 5. Erfarenhetsåterföring på NCC i Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Marcus Andersson; [2017]
  Nyckelord :erfarenhetsåterföring; NCC;

  Sammanfattning : Successful experience feedback is not common among constructing entrepreneurs since it is hard to practice. NCC in Umeå is one of many constructing entrepreneurs that consider themselves to be poor in this field, which is the reason why they requested a study to be carried out in their organisation. LÄS MER