Sökning: "könsojämlikhet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet könsojämlikhet.

 1. 1. Ersättningsbarhet - en aspekt av könsojämlikhet på arbetsmarknaden? : En studie om vad kön har för betydelse för en individs ersättningsbarhet i sin position på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Pauline Strand; Hanna Hedengren; [2020]
  Nyckelord :Ersättningsbarhet; arbetsmarknad; humankapital; könssegregation; könsojämlikhet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har konstaterat att könsojämlikheten på arbetsmarknaden utgörs av fler aspekter än enbart löneskillnader, utan består även av betydande skillnader mellan kvinnor och män avseende andra arbetsvillkor. Denna kvantitativa studie undersöker ersättningsbarhet som en aspekt av könsojämlikhet och syftar till att studera hur kön samverkar med graden av ersättningsbarhet, relaterat till generellt och företagsspecifikt humankapital. LÄS MER

 2. 2. "Må ditt barn leva, vara friskt och en pojke". En kvalitativ studie av professionellas erfarenheter av sonpreferens i Montenegro   

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tijana Vujnovic; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract     Author: Tijana Vujnovic   Title: “May your child live a healthy life and be a boy” - A qualitative study of professionals' experiences on son preference in Montenegro [Translated title]   Supervisor: Ann-Sofie Bergman   Assessor: Kerstin Arnesson     This thesis examines the social phenomenon “son preference” in Montenegro. The term son preference is defined by the desire to have a son, which is often expressed through different kinds of behaviour and/or discriminatory actions such as sex-selective abortions. LÄS MER

 3. 3. Könsojämlikhet i utbildning och dess effekt på den ekonomiska tillväxten En studie av Nepal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Stephanie Olsson; [2017]
  Nyckelord :Ekonomisk tillväxt; Teknologispridningsmodellen; Nepal; Milleniemålen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att analysera vilken effekt en könsojämlikhet i utbildningen har på den ekonomiska tillväxten. Eftersom Nepal var ett av de länder i världen som lyckades bäst med att jämna ut könsojämlikheten under milleniemålens tid utgör landet ett intressant fall. LÄS MER

 4. 4. Hälsofrämjande kapital? En kvantitativ studie om allmän upplevd psykisk ohälsa kan förklaras av olika kapitalformer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joaquim Filipsson-Lillo; Camilla Vidén; [2016]
  Nyckelord :Levnadsnivåundersökningen; psykisk ohälsa; ekonomiskt kapital; socialt kapital; kulturellt kapital; könsojämlikhet; logistisk regressionsanalys;

  Sammanfattning : Allt fler i Sverige upplever psykisk ohälsa och det har resulterat i en expansion av hälsoforskning. Trots detta är förklaringen till det allt vanligare fenomen ännu inte klarlagt. LÄS MER

 5. 5. Handel eller vandel? En diskursanalytisk problematisering av den svenska människohandelsregleringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tilda Jurvanen; [2014]
  Nyckelord :straffrätt; människohandel; prostitution; diskursanalys; criminal law; human trafficking; discourse analysis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish legislature has decided that sex trafficking is a cynical and lucrative enterprise where vulnerable women and children from poorer countries are ruthlessly exploited. Sex trafficking strips the individual of the chance to enjoy even the most fundamental rights, such as freedom and the right to life. LÄS MER