Sökning: "klassrum design"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden klassrum design.

 1. 1. Erfarenhetsåterföring från moderna utbildningsmiljöer i högstadiet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jonatan Edsinger; Måns Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Junior High School; Learning Environment; Pedagogical walkthrough; Post occupancy evaluation; School building; School design; Erfarenhetsåterföring; Högstadiet; Lärmiljö; Pedagogisk gåtur; Skolarkitektur; Skolbyggande; Utbildningsmiljö;

  Sammanfattning : Inom de kommande åren kommer många nya skolor att byggas och renoveras. För att dessa ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att erfarenheter från tidigare skolor samlas in och överförs, en så kallad erfarenhetsåterföring. Denna studie är en sådan erfarenhetsåterföring från tre moderna skolor i Sollentuna. LÄS MER

 2. 2. Differentierad undervisning inom ämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Hamidreza Bigli; [2022]
  Nyckelord :Differentierad undervisning; matematikundervisning; individualiserad undervisning; lektion design; scaffoldning; Sokratiska frågor;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att undersöka lärarna och se hur differentierad undervisning sker på matematikundervisningarna samt vilka strategier de använder sig för att implementera differentierad undervisning. Målet är även att se hur det gynnar eleverna och deras lärande. LÄS MER

 3. 3. Lövgårda school

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sofia Wideroth; [2022]
  Nyckelord :Skola; Eskilstuna; Natur; Stål; Trä;

  Sammanfattning : Children's learning and development are greatly affected by their environment. School is the place, apart from home, where children spend the most time. The design of a school therefore has a great impact not only on children's learning and development but also a significant impact on their general well-being and participation in society. LÄS MER

 4. 4. God klassrumsmiljö - vad är det i bildämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Isabelle Liljekvist Bergh; Ludvig Lindholm Persson; [2021]
  Nyckelord :Bild; Dynamik; Elev; Inlärning; Inlärningsmiljö; Klassrum; Klassrumshantering; Klassrumsmiljö; Lärare; Relationer;

  Sammanfattning : Detta är en kunskapsöversikt som redogör om olika metoder för att nå vad en god klassrumsmiljö är och vad det innebär. Denna kunskapsöversikt är baserad på frågeställningarna Vad skapar en god klassrumsmiljö för bild? och Vilka faktorer påverkar dynamiken mellan lärare och elever? I vår sökprocess har vi använt oss av databaserna Eric, ERC samt Swepub. LÄS MER

 5. 5. The impact of noice pollution and vibrations on nearby buildings : How is the school Kulturama affected by noise and vibrations from the 'nya tunnelbana' project?

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Hadil Jawad; Aren Nabatyan; [2021]
  Nyckelord :Noice pollution; vibrations; metro; nya tunnelbana project; noice absorbents; Buller; vibrationer; stomljud; luftburet ljud; nya tunnelbana projekt; absorbenter;

  Sammanfattning : To meet the needs of the growing city of Stockholm, a large-scale project to expand the subway has been initiated. The tunneling involved in the project causes several disturbances, in terms of vibration and noise pollution, on the surroundings. This is problematic as vibration and noise pollution has been shown to have a negative health impact. LÄS MER