Sökning: "kommunikation hinder i hemsjukvården"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kommunikation hinder i hemsjukvården.

 1. 1. Omvårdnadspersonals upplevelser av samarbetet med den kommunala sjuksköterskan/distriktssköterskan efter införandet av kommunal hemsjukvård

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Michael Holmgren; Jean-Paul Ikurakure; [2016]
  Nyckelord :samarbete; hemtjänst; personlig assistans; kommunal hemsjukvård intervjustudie;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa kommunal omvårdnadspersonals upplevelser av samarbetet med sjuksköterskan/distriktssköterskan efter införandet av kommunal hemsjukvård. Bakgrund: Ansvaret för hemsjukvård överfördes från ett landsting i norra Sverige till kommunal nivå 2013. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskans upplevelse av mötet med patient och anhöriga i samband med palliativ hemsjukvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Book; Linda Karlsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är en del av distriktssköterskans arbete inom hemsjukvården. Syftet med palliativ vård är att utföra åtgärder som syftar till att lindra lidande och skapa förutsättningar för livskvalitét för patient och anhöriga i livets slutskede. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans delegeringar till vård- och omsorgspersonal inom kommunal hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ann Grimbeck; Charlotta Simonson; [2013-01-25]
  Nyckelord :Delegering; patientsäkerhet; ansvar; hemsjukvård; kommunal vård och omsorg; sjuksköterskor; vård- och omsorgspersonal;

  Sammanfattning : Inom den kommunala hemsjukvården delegeras flera hälso- och sjukvårdande vårduppgifter till både utbildad och outbildad vård- och omsorgspersonal. Bakgrund Hemsjukvård innebär hälso- och sjukvård när den ges i patienters bostad, eller motsvarande, och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationsmöjligheter i hemsjukvården.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lill Mansås; Anette Nordin; [2012-11-28]
  Nyckelord :Kommunikation; kultur; tillit; delaktighet och hemsjukvård;

  Sammanfattning : Syftet med detta fördjupningsarbete är att belysa vilka hinder som kan uppstå vid mötet i patientens hem då patient och sjuksköterska har olika kulturell bakgrund, samt beskriva några av de faktorer som kan främja mötet. Då vi genom vårt arbete i hemsjukvården i invandrartäta områden dagligen möter patienter med invandrarbakgrund finns risk att kulturkrockar uppstår. LÄS MER