Sökning: "koppling mellan språk och identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden koppling mellan språk och identitet.

 1. 1. En Superdiagnos : Språklig granskning av hur offentliga individer konstruerar fram en egen bild av ADHD

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Linde; [2019]
  Nyckelord :ADHD-konstruktioner; diskursanalys; diskurspsykologi; subjektsposition; tolkningsrepertoar; identitet; kollektiva identiteter; yrkesidentitet; influencer;

  Sammanfattning : Arbetet lyfter fram olika framställningar av Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD. För att visa hur konstruktioner byggs upp kommer utgångspunkten vara att granska hur språket i framställningarna används. LÄS MER

 2. 2. Rumänsk invandring och rumäners integration i det svenska samhället : En studie om språkbruk och språkattityder

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Diana-Petronela Adomnicai; [2019]
  Nyckelord :rumänsk invandring; språkattityder; språkbruk; identitetskonstruktion;

  Sammanfattning : I en globaliserad värld är invandring inte längre ett ovanligt fenomen men den nya sociokulturella omgivningen har emellertid en oundviklig påverkan på individers identiteter. Rumänernas invandring i Sverige är ett outforskat område och denna studie tar sig an denna grupp ur ett sociolingvistiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Livsåskådning : Ett sätt att se på livet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Helena Andersson; [2015]
  Nyckelord :Worldview; religion education; religion; teachers; didactics; Livsåskådning; religionsundervisning; religion; lärare; didaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur lärare tolkar informationen i läroplanen angå- ende begreppet livsåskådning, samt hur de planerar och genomför undervisning kring begreppet. Begreppet livsåskådning beskrivs som grundupplevelser om människans världsbild. LÄS MER

 4. 4. Livsåskådning : Ett sätt att se på livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Helena Andersson; [2015]
  Nyckelord :Worldview; religion education; religion; teachers; didactics.; Livsåskådning; religionsundervisning; religion; lärare; didaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur lärare tolkar informationen i läroplanen angå- ende begreppet livsåskådning, samt hur de planerar och genomför undervisning kring begreppet. Begreppet livsåskådning beskrivs som grundupplevelser om människans världsbild. LÄS MER

 5. 5. Man blir som man bor : En fältstudie om förortens ungdomar och deras identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gülden Yasar; Andlib Saeed; [2014]
  Nyckelord :Ungdom; förort; identitet; språk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom intervjuer få en inblick i hur ungdomars identitet skapas i relation till deras omgivning. Studien förhåller sig till ett etnologiskt fältarbete där intervjuer med ungdomar i verksamheten "Fittja Pulsen" har genomförts. LÄS MER