Sökning: "koppling mellan språk och identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden koppling mellan språk och identitet.

 1. 1. Livsåskådning : Ett sätt att se på livet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Helena Andersson; [2015]
  Nyckelord :Worldview; religion education; religion; teachers; didactics; Livsåskådning; religionsundervisning; religion; lärare; didaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur lärare tolkar informationen i läroplanen angå- ende begreppet livsåskådning, samt hur de planerar och genomför undervisning kring begreppet. Begreppet livsåskådning beskrivs som grundupplevelser om människans världsbild. LÄS MER

 2. 2. Livsåskådning : Ett sätt att se på livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Helena Andersson; [2015]
  Nyckelord :Worldview; religion education; religion; teachers; didactics.; Livsåskådning; religionsundervisning; religion; lärare; didaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur lärare tolkar informationen i läroplanen angå- ende begreppet livsåskådning, samt hur de planerar och genomför undervisning kring begreppet. Begreppet livsåskådning beskrivs som grundupplevelser om människans världsbild. LÄS MER

 3. 3. Man blir som man bor : En fältstudie om förortens ungdomar och deras identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gülden Yasar; Andlib Saeed; [2014]
  Nyckelord :Ungdom; förort; identitet; språk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom intervjuer få en inblick i hur ungdomars identitet skapas i relation till deras omgivning. Studien förhåller sig till ett etnologiskt fältarbete där intervjuer med ungdomar i verksamheten "Fittja Pulsen" har genomförts. LÄS MER

 4. 4. Kodväxlar talare av globala språk mer? En kvalitativ studie av kodväxlares inställning till kodväxling och språkens status.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sanele Gumpo; [2012-06-19]
  Nyckelord :kodväxling; flerspråkighet; mindre och globala språk; modermålsstatus;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SIS133VT 2012Handledare: Sofia Tingsell och Maria Löfdahl.... LÄS MER

 5. 5. En litteraturstudie kring relationen språk, kultur och identitet som bakgrund till hur lärandet sker i det sociala samspelet

  L2-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Caroline Lindqvist; [2012]
  Nyckelord :Heritage Language; Third Culture Kids; Modersmål; Language Maintenance;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie behandlar ämnet modersmål eller som det också kallas heritage language. Syftet är att med hjälp av diverse vetenskapliga artiklar komma fram till vilken roll språket spelar i en individs utveckling. LÄS MER